Görsel Materyaller

Programlarımıza kayıtlı olan öğrencilerimizin eğitim hizmetlerinden yüksek verim alabilmeleri amacıyla oluşturulan görüntülü materyaller, ders materyallerini desteklemeye yönelik çalışmalardan biridir. Son teknolojiyle donatılmış ATA-AÖF eğitim stüdyolarında gerçekleştirilen bu materyaller, alanında uzman bir ekip tarafından çekilmekte, montajlanmakta ve yayına uygun hale getirilmektedir.

Bu materyallerle birlikte öğrencilerimiz derslerini hem görsel, hem de işitsel olarak takip edebilirler.