Ders Muafiyeti Hakkında

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olarak Fakültemize yeni kayıt yaptıran ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerimizin ortak zorunlu derslerden (Yabancı Dil I-II, Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) muafiyet işlemi otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

 

Fakültemize daha önce kayıt yaptıran ve öğrenimine devam ederken farklı bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrencilerin dilekçe ve formlar bölümünde bulunan “Ders Muafiyet Başvuru” formunu faks veya posta/kargo yolu ile Dekanlığımıza ulaştırması durumunda ders muafiyeti işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

 

YÖKSİS’te mezun bilgileri bulunmadığı için Öğrenci Bilgi Sistemine muafiyetleri işlenememiş olan öğrenciler, mezuniyet bilgilerini YÖKSİS’e işletmek üzere mezun olduğu kurumla iletişime geçmelidirler. YÖKSİS'e bilgilerini işletemeyenlerin dilekçe ve formlar bölümünde bulunan “Ders Muafiyet Başvuru” formunu ve Transkriptin (Öğrenci Not Döküm Belgesi) onaylı suretini elden veya posta/kargo yolu ile Dekanlığımıza ulaştırması durumunda ders muafiyeti işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Not: Muafiyet işlemlerinin yapılması için herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmamaktadır. Eğitim öğretim yılı boyunca ders muafiyeti işlemi yapılmaktadır.5 Ekim 2020 Pazartesi