ATA-AÖF'TE DERS MUAFİYETİ

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olarak Fakültemize yeni kayıt yaptıran ve Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerimizin ortak zorunlu derslerden (Yabancı Dil I-II, Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) muafiyet işlemi dekanlığımız tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur.

YÖKSİS’te kaydı bulunmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmelidirler. Yabancı üniversiteden mezun olan öğrenciler Fakültemize (Yabancı Dil I-II) muafiyet dilekçesi, onaylı diploma sureti veya onaylı transkript belgesini göndermelidirler.

Fakültemize daha önce kayıt yaptıran ve öğrenimine devam ederken farklı bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrencilerin ise dilekçe ve formlar bölümünde bulunan “Ders Muafiyet Başvuru” formunu posta/kargo yolu ile Dekanlığımıza ulaştırması durumunda ders muafiyeti işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. 

Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğrenciliği devam edenlerin ise Transkript Belgesinin aslı veya onaylısı ile ders muafiyet dilekçelerini Fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

Transkript belgesi  e-imza veya karekodlu ise dilekçe ile birlikte  fakültemize mail yada fax yoluyla iletilmesi yeterli olacaktir.

NOT: Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yapılacaktır. 

Fakülte Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye ERZURUM9 Eylül 2021 Perşembe