FAKÜLTEMİZDE ÜCRET MUAFİYETİ

Gazi, gazi ve şehitlerin birinci dereceden yakınları (anne, baba, eş ve çocukları) ile %40 ve üzeri engeli olan ve durumlarını belgeleyen öğrenciler materyal ücretinden muaf olurlar.

 

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınlarının Ücret İade/Muafiyet İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin İstenen Belgeler

Fakültemize materyal ücretini ödeyen kesin kayıt işlemlerini tamamlayan gazi, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarından (anne, baba, eş ve çocukları) istenilen evraklar;

> Şehit veya gazinin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden temin edecekleri kanun kapsamı belirtilmiş Hak Sahiplik Belgesi’nin (Durum Belgesi) aslı ya da elektronik imzalı çıktısı

> Şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarının, yakınlık derecesini belgeleyen Aile nüfus kayıt örneği

> Öğrencinin kendisine ait IBAN numarasının bulunduğu ücret iade talebini belirten ıslak imzalı dilekçe (Materyal ücreti ödemesi yapılmamış ise sadece muafiyet talebini belirten dilekçe)

Bu belgelerin, aslı ya da onaylı (belgeyi düzenleyen kurum ya da noter) örnekleri posta/kargo yolu ile gönderilmeli ya da elden ibraz edilmelidir.

Fakülte Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

 

Engelli Öğrencilerin Ücret İade/Muafiyet İşlemlerinin Yapılabilmesi İçin İstenen Belgeler

Materyal ücretini ödeyen kesin kayıt işlemlerini tamamlayan %40 ve üzeri Engel durumu bulunan öğrencilerden istenilen evraklar;

> Engel durumlarını belgeleyen engelli sağlık raporunun aslı, noter onaylı örneği veya elektronik imzalı çıktısı

> Öğrencinin kendisine ait IBAN numarasının bulunduğu ücret iade talebini belirten ıslak imzalı dilekçe (Materyal ücreti ödemesi yapılmamış ise sadece muafiyet talebini belirten dilekçe)

Bu belgelerin, aslı ya da onaylı (belgeyi düzenleyen kurum ya da noter) örnekleri posta/kargo yolu ile gönderilmeli ya da elden ibraz edilmelidir.

Fakülte Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

NOT: Faks ya da fotokopi olarak gönderilen belgelere işlem yapılmamaktadır. Belgeler, doğrudan ya da posta/kargo yolu ile Fakültemize ulaştırılmalıdır.

NOT: Gazi, gazi ve şehit yakınları ile engelli olan ve durumlarını belgeleyen öğrenciler, bir kereye mahsus belgelerini göndermeleri yeterlidir. Ancak rapor süresi biten engelli öğrenciler, güncel engelli raporlarını yeniden göndermeleri gerekmektedir. Daha önce Fakültemizden mezun olan ya da kaydını sildiren engelli ya da gazi, gazi ve şehit yakını olduğunu belgeleyen öğrenciler bu belgelerini yeniden gönderdikleri takdirde talepleri işleme alınacaktır.17 Eylül 2021 Cuma