Logo
Anasayfa > Tüm Kayıtlar > Genel Bilgiler

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları ile Fakültemiz Programlarına Kayıt İşlemleri

 

2020 YKS ile Fakültemiz önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adaylarımız kayıt işlemlerini "e-Devlet", "Online Kayıt Sistemi", veya "Fakültemize Doğrudan Başvuru" yollarından birini kullanarak yapabilirler. 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına yerleştirilen öğrenci adayları kayıt işlemleriniOnline Kayıt Sistemi (OKS) veya “Fakültemize Doğrudan Başvuru” yolu ile 31 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapacaklardır.

 

e-Devlet Üzerinden Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile Fakültemize yerleştirilen öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik olarak yapabilirler. Fakültemize kayıt yaptıracak olan öğrenci adayları için en kolay ve kısa yol e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmaktır. Elektronik kayıt işlemlerinin ardından Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini ödeyen öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek kalmaksızın kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenci adaylarımız tüm PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

 

Online Kayıt Sistemi (OKS) Üzerinden Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile Fakültemize e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız 31 Ağustos - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler. OKS üzerinden “Kayıt Bilgi Formu” çıktısını alan öğrencilerimiz kayıt için gerekli belgeleri elden ya da posta/kargo yolu ile Fakültemize ulaştıracaklardır. Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilecektir.

 

Liseden Henüz Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile Fakültemiz bünyesinde yer alan programlardan herhangi birine yerleştirilmiş, öğrenim gördüğü liseden mezun olabilmek için tek ders/bütünleme sınavına girmiş ancak sonucu henüz ilan edilmemiş öğrenci adaylarımız geçici kayıt yapabileceklerdir. Kesin kayıt için gerekli evraklarını tamamlayarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar diplomasını/mezuniyet belgesini göndermeyen öğrenci adaylarımızın kayıtları silinecektir.

 

Ders Kaydı

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemini tamamlayan birinci sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Sonraki yıllarda (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta) öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını (alacakları derslerin seçimini) kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Fakültemiz ile ilgili tüm konularda detaylı bilgiye Açıköğretim Fakültesi web sayfasındaki Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Belge gönderim adresi (elden teslim ya da posta/kargo yolu ile ulaştırılacaktır):

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı

25240 Yakutiye/ERZURUM

Eksik Evrak Formu için tıklayınız.(Evraklarını eksik gönderdiği için evrak istenen öğrenciler gönderecektir.)

KAYIT İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

GEREKLİ BELGE

AÇIKLAMA

 • Kayıt Bilgi Formu

OKS üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.
Bu belgeyi e-Devlet kaydı haricindekiler gönderecektir.

 • Adayın lise mezuniyet belgesi veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı öğrenci/mezuniyet belgesinin resmi “aslı gibidir” onaylı sureti.

Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı gönderilmemelidir.
İlgili okul müdürlüğü ya da Noter onaylı olmalıdır.
Fakültemiz bu belgelerin asılları ile ilgili yasal sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu belgeyi e-Devlet kaydı haricindekiler gönderecektir.

 • Kredisi tamamlanmayan ve mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan Lise öğrencileri için “Çıkma Belgesi”.

Bu belge Lise Müdürlüklerinden alınacaktır.

Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (anne, baba, eş ve çocukları)

 • İlgili kurumlardan1 alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı.
 • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2.
 • Nüfus kayıt örneği.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

1. İlgili kurum: şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu.

2. Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır.

En az %40 engel durumu olan öğrenciler;

 • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği ve taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.
Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır. Engelli öğrencilerin materyal ücreti muafiyet işlemlerinde gönderdikleri raporların geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

YÖKSİS’de mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler;

 • Onaylı transkript belgesi.
 • Ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyet taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.

Bu belgeler ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyet için gereklidir.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muaf olmak isteyen ve YÖKSİS’de bilgisi bulunan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. YÖKSİS'de bilgisi bulunmadığı halde onaylı transkript belgesi göndermeyen öğrencilerin ortak zorunlu derslerden muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı’na kayıt yaptıracak öğrenciler;

 • Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge.
 • Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair Tek Hekim Raporunun  aslı.

Kaydını OKS'de yaptığı halde bu belgeleri zamanında göndermeyen öğrenci adaylarının kayıtları yapılmayacaktır.