Anasayfa > Tüm Kayıtlar > Genel Bilgiler

YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuçları ile Fakültemiz Programlarına Kayıt İşlemleri

2022 YKS ile Fakültemiz önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adaylarımız kayıt işlemlerini "Online Kayıt Sistemi", veya "Fakültemize Doğrudan Başvuru" yollarından birini kullanarak yapabilirler. 

Online Kayıt Sistemi (OKS) Üzerinden Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile Fakültemize yerleşen ancak 2008 veya daha önceki yıllarda mezun olan ve  e-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak ödeyebilirler. Materyal ücretini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi web sayfasında bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler. OKS üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek öğrenci adayları alacakları “Kayıt Bilgi Formu” çıktısı ile birlikte mezuniyet belgesinin aslı gibidir onaylı suretini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. Belgelerin en son 26 Ağustos 2022 tarihinde posta/kargoya verilmesi gerekmektedir. (Belgelerin Fakültemize ulaştığı tarih değil, posta/kargoya verildiği tarih önemlidir.) Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sisteminde lise mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin herhangi bir evrak göndermesine gerek yoktur.

Liseden Henüz Mezun Olamamış Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

YKS sonuçları ile Fakültemiz bünyesinde yer alan programlardan herhangi birine yerleştirilmiş, öğrenim gördüğü liseden mezun olabilmek için tek ders/bütünleme sınavına girmiş ancak sonucu henüz ilan edilmemiş öğrenci adaylarımız geçici kayıt yapabileceklerdir. Kesin kayıt için gerekli evraklarını tamamlayarak 30 Aralık 2022 tarihine kadar diplomasını/mezuniyet belgesini göndermeyen öğrenci adaylarımızın kayıtları silinecektir.

Ders Kaydı

Akademik takvimde belirtilen tarihlerde materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemini tamamlayan birinci sınıf öğrencilerimizin ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Sonraki yıllarda (ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta) öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıtlarını (alacakları derslerin seçimini) kendileri yapacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Fakültemiz ile ilgili tüm konularda detaylı bilgiye Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi web sayfasındaki Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünden ulaşabilirsiniz.

Belge gönderim adresi (elden teslim ya da posta/kargo yolu ile ulaştırılacaktır):

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı

25240 Yakutiye/ERZURUM

KAYIT İÇİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

GEREKLİ BELGE

AÇIKLAMA

Kayıt Bilgi Formu

OKS üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır.
Bu belgeyi e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin göndermelerine gerek yoktur.

Adayın lise mezuniyet belgesi veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı öğrenci/mezuniyet belgesinin resmi “aslı gibidir” onaylı sureti.

Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı gönderilmemelidir.
İlgili okul müdürlüğü ya da Noter onaylı olmalıdır.
Fakültemiz bu belgelerin asılları ile ilgili yasal sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu belgeyi e-Devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin göndermelerine gerek yoktur.

Kredisi tamamlanmayan ve mezuniyet işlemi gerçekleşmemiş olan Lise öğrencileri için “Çıkma Belgesi”.

Bu belge Lise Müdürlüklerinden alınacaktır.

Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (anne, baba, eş ve çocukları)

  • İlgili kurumlardan1 alacakları “Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
  • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe2,
  • Nüfus kayıt örneği.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

1. İlgili kurum: şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu.

2. Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır.

En az %40 engel durumu olan öğrenciler;

  • Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,
  • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe, 
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Harç/materyal ücreti muafiyeti için gereklidir. Materyal ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve Fakültemiz Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.
Islak imzalı dilekçelerde öğrencilerin kendilerine ait hesaplarının IBAN numaraları yazılı olmalıdır. Engelli öğrencilerin materyal ücreti muafiyet işlemlerinde gönderdikleri raporların geçerlilik süresi dikkate alınacaktır.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi olmayan öğrenciler;

  • Onaylı transkript belgesi.
  • Ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyet taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe.

Bu belgeler ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyet için gereklidir.

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan YÖKSİS’te bilgisi bulunan öğrencilerin ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II ve Yabancı Dil I- II) muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın yapılacaktır. YÖKSİS'te bilgisi bulunmadığı halde onaylı transkript belgesi göndermeyen öğrencilerin ortak zorunlu derslerden muafiyet işlemleri yapılmayacaktır.