Anasayfa > Programlar >

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ve UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

2022-2023 Akademik Yılı, Güz Yarıyılı Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Ücretleri
(Yayımlanma Tarihi: 18.08.2022)
(Güncellenme Tarihi: 18.08.2022)
ÖN LİSANS PROGRAMLARI Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)
Acil Durum ve Afet Yönetimi 750
Adalet 750
Bankacılık ve Sigortacılık 750
Bilgi Yönetimi 750
Bilgisayar Programcılığı 750
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 750
Çağrı Merkezi Hizmetleri 750
Çocuk Gelişimi 750
Dış Ticaret 750
Emlak ve Emlak Yönetimi 750
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 750
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750
İslami İlimler (İlahiyat) 750
İş Sağlığı ve Güvenliği 750
İşletme Yönetimi 750
Laborant ve Veteriner Sağlık 750
Lojistik 750
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 750
Özel Güvenlik ve Koruma 750
Radyo ve Televizyon Programcılığı 750
Reklamcılık 750
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 750
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 750
Sosyal Hizmetler 750
Spor Yöneticiliği 750
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 750
Turizm ve Otel İşletmeciliği 750
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 750
Yeni Medya ve Gazetecilik 750
Yerel Yönetimler 750
LİSANS PROGRAMLARI Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)
Çocuk Gelişimi 1200
Egzersiz ve Spor Bilimleri 750
Grafik Sanatlar 1000
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 750
İşletme 750
Kamu Yönetimi 750
Reklamcılık 750
Rekreasyon 750
Sağlık Yönetimi 750
Sosyal Hizmet 1200
Sosyoloji 750
Tarih 750
Tekstil ve Moda Tasarımı 1200
SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 1200
İş Sağlığı ve Güvenliği 1200
Sağlık Yönetimi 1200
Sosyal Hizmet 1200
UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)
Ebelik (EBİTAM) 1000
Hemşirelik (HELİTAM) 1000
İlahiyat (İLİTAM) 750
Perfüzyon (PELİTAM) 1000
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER Materyal Ücreti (TL/yarıyıl)
Tüm Programlar 2250

Materyal Ücreti öğrencilerimizin açıköğretim sistemi ile aldıkları eğitim sürdürülebilmesi için Fakülte tarafından yapılan (merkezi sınav, ders materyalleri v.b.) harcamalara ait olmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” gereğince alınan ücrettir.

Fakültemize ilk kez 2022-2023 yılında kayıt yaptıracak olan ya da daha önce kayıt yaptırmış ve öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yenileyecek olan öğrencilerimiz ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince (ücret muafiyeti olanlar hariç) Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Materyal Ücreti tutarını ÖDEYECEKLERDİR.

   Ayrıca;

   Aşağıda belirtilen maddeler kapsamına giren öğrencilerimiz “Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” metninde belirtilen miktarda Dönem Öğrenci Katkı Payı öder.

Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEMESİ GEREKMEYENLER:

Aşağıdaki A, B, C ve D maddeleri kapsamına giren öğrenciler hariç olmak üzere, sadece bir Yükseköğretim programında kaydı bulunan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEMEYECEKTİR.

Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEMESİ GEREKENLER:

  • A- 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanı Kararında” belirtilen “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Devlet Yükseköğretim kurumlarında bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü kapsamına giren öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı için yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
  • B- Kayıtlı oldukları Yükseköğretim programı sayısına bakılmaksızın önlisans programlarında iki (2) yıl sonunda ya da lisans programlarında dört (4) yıl sonunda mezun olamayan öğrenciler, öğrenimlerine devam ettikleri süre boyunca mezun oluncaya kadar, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı gereğince belirlenen ve yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
  • C- Yüksek Öğretim Kurulunun 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.
  • D- Tüm programlardaki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıdaki tabloda belirtilen Dönem Öğrenci Katkı Payını ÖDEYECEKTİR.

Materyal Ücreti ile Dönem Öğrenci Katkı Payını ödemesi gereken öğrencilerden bu ücretleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemeyenler kayıt yapma ya da kayıt yenileme hakkını elde edemezler.