Genel Bilgiler

Programın Seviyesi:

Önlisans

Programın Süresi:

2 yıl

Programın Amacı:

Profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek yetiştirmektir. İşletme programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan işletmeciler kazandırmaktır.

Programın Kazanımları:

İşletme önlisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, işletme ve onun fonksiyonları (üretim, yönetim, pazarlama ve finansman vb.), işletme yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazanacaktır.

Programın İstihdam Alanları:

Öğrenciler, temel işletmecilik yanında insan kaynakları yönetimi, üretim-pazarlama ve sayısal yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. Bölüm mezunları, özel sektör kuruluşlarının birçok bölümünde ara kademe yönetici, meslek elemanı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, aracı kurumlarda, bankalarda, Devlet Planlama Teşkilatında, tüm işletmelerin pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Aynı zamanda ticaretle uğraşan, esnaf, tüccar ve sanayiciler, profesyonel hizmet sunucuları işletmelerini yönetme konusunda gerekli eğitime sahip olacaktır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Bankacılık,
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Bankacılık ve Finans,
 • Sigortacılık,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Ekonomi ve Finansman
 • Uluslararası Finans,
 • Girişimcilik
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • İşletme,
 • Uluslararası İşletme,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • İşletme Enformatiği,
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
 • İşletme-Ekonomi,
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Lojistik Yönetimi,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans,
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Sağlık Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
 • Sermaye Piyasası,
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama,
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Programın Öğrenim Giderleri:

Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Programın Diploma Bilgisi:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.