Logo
 • Genel Bilgiler

  Programın Seviyesi

  Lisans

  Programın Süresi

  4 yıl

  Programın amacı

  Programın amacı; sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde sunulması için gerekli olan evrensel ve çağdaş unsurların farkında olan,  yönetimsel uygulamalar konusunda bilgili, sağlık sisteminin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılan planlama, örgütlenme, yürütme, koordinasyon ve denetim mekanizmalarını işletirken bilimsel teknik ve modelleri kullanabilen, etik ve yasal ilkelere uygun davranabilen,  bilimsel problem çözme, eleştirel düşünme ve kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, uygulamalarında yenilikçi sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

  Programın Kazanımları

  Programı başarı ile tamamlayanlar sağlık yönetimi konusunda profesyonel olarak kabul edilecek, mezunlara lisans düzeyinde diploma ve Sağlık Yöneticisi ünvanı verilecektir. Mezunlar gerekli başvuru şartlarını sağlamaları ve istemeleri durumunda lisansüstü  eğitim olanaklarına sahip olabileceklerdir.

  Programın İstihdam Alanları

  Programdan mezun olanlar devlet, özel ve üniversite hastanelerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, diyaliz ünitelerinde, halk sağlığı, evde bakım, ağız-diş sağlığı ve hizmetleri alanlarında, sosyal hizmetlerde, yaşlı ve hasta bakım hizmetlerinde, sağlık eğitimi ve organizasyonu alanlarında, yerel yönetim sağlık hizmetlerinde, özel sağlık sigortaları şirketlerinde, akreditasyon kurumlarında, uluslararası sağlık hizmeti üreten şirketlerde, üniversitelerin sağlık yönetimi programlarında akademik kadrolarda görev alabilirler.

  Programın Öğrenim Giderleri

  Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.

  Programın Diploma Bilgisi

  Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer lisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.