Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >
 • Öğrenciler kayıtlı oldukları program müfredatında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde mezun olmaya hak kazanırlar.

 • Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken ilk olarak alınan dersin harf notunun sayısal karşılığıyla o dersin kredisi çarpılır. Daha sonra tüm dersler için oluşan notlar genel krediye bölünür.

 • Mezuniyet tarihi olarak başarılı olduğunuz son sınav tarihi dikkate alınır.

 • Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

  Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

 • Fakültemizden alacağınız diploma ile örgün öğretimden alınan diplomaların bir farkı yoktur. Öğrencilerimiz örgün öğretimden mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahiptir.

 • Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi,  program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

 • Öğrencilere diploma ile birlikte, diploma eki (Lisans tamamlama programları hariç) ve mezuniyet transkripti verilmektedir.

 • Diploma ekinde mezun olduğunuz programa ait İngilizce bilgiler yer almaktadır.

 • Diplomanız sistemde kayıtlı adresinize kargo aracılığı ile teslim edilecektir.

 • Diplomanız sistemde kayıtlı adresinize kargo aracılığı ile teslim edilecektir.

 • Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır

 • Fakültemizde Geçici Mezuniyet Belgesi verilmemektedir.

 • Geçici Mezuniyet Belgesi  diploma hazırlanana kadar diplomanın yerine geçen belgedir. Fakültemizde diplomalar hemen basıldığı için Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.

 • Diplomanız ikinci nüsha olarak bir defaya mahsus yeniden düzenlenmektedir.

 • Diplomasını kaybeden öğrencilerin

  • Diplomanın kaybolduğuna dair ıslak imzalı dilekçe,
  • Diplomanın kaybolduğuna dair ulusal gazete ilanı,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi ile

  Diploma ekini kaybeden öğrencilerin ise

  •  Diploma ekinin kaybolduğuna dair ıslak imzalı dilekçe ile

  Fakültemize başvurmaları halinde evrakları yeniden düzenlenerek kendilerine gönderilmektedir.

  Not: Diploma ikinci nüsha olarak bir defaya mahsus yeniden düzenlenmektedir.

 • Lisans programından kaydınızı sildirmek istediğinize dair dilekçe ile başvurduğunuz takdirde, kayıtlı olduğunuz programın ilk iki yıllık eğitimini tamamlayıp 1. ve 2. sınıftan tüm derslerden başarılı olursanız önlisans diploması almaya hak kazanırsınız.

 • Fakültemiz öğrencileri ile eş değer öğretim yapan örgün öğretim öğrencileri arasında haklar bakımından fark bulunmadığı gibi, her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahiptirler. Bu durum her vesile ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bünyesindeki önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarında Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ve programın adı yer almaktadır.