Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >
 • Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

  Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

  Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

 • Sınav takvimi akademik takvim içerisinde yer alır ve her eğitim-öğretim yılı başında Fakültemiz web sayfasında ilan edilir.

  Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız

 • Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

  Adı geçen düzenlemede:

  “Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

 • Deneme sınavları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den sunulmaktadır. Deneme sınavlarına sınav tarihinden önce Öğrenim Yönetim Sistemi'nden (LMS) ulaşabilirsiniz.

 • Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır.

  Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.

  Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

 • Yönetmeliğimiz gereğince AGNO yükseltme ve mazeret sınavı yapılmamaktadır.

 • Öğrenimlerine devam etmekte olan tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimizin işlemlerini etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla internetten erişilebilen online bir sistem geliştirilmiş ve ceza infaz kurumlarının erişimine sunulmuştur. Kurulmuş olan online sistemin takibi ve kontrolü için ceza infaz kurumları tarafından görevlendirilen personelin, her sınav döneminde belirlenen tarih aralıklarında sınava katılacak olan öğrencileri sisteme tanımlaması ve salon atama işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öğrenciler sisteme tanımlansalar dahi her sınav döneminde yeniden salon atamalarının yapılması gerekmektedir. Salon ataması yapılmayan öğrenciler sınava girmeyecek kabul edilir ve adlarına herhangi bir hazırlık yapılmaz.

 • Fakültemiz tarafından sadece sınav yapılan merkezlerin bulunduğu il/ilçelerde bulunan ceza infaz kurumlarında sınav yapıldığından, ilçe ceza infaz kurumlarının belirtilen süre içerisinde kurumlarında bulunan tutuklu ya da hükümlü öğrencilerin bilgilerini, öğrencilerin sınava katılacağı merkezleri bulunan ceza infaz kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. Tutuklu ve hükümlü öğrencilerimiz sisteme kaydını yapmış olan merkezdeki cezaevinde sınavlarına katılabilmektedir.  Açık ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler ceza infaz kurumlarında sınava alınmamaktadır.

 • Ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan öğrencilerimiz ceza infaz kurumu öğretmenleri aracılığı ile online olarak Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ders içeriklerine erieşebilirler. Ders materyallerini basılı olarak talep eden öğrencilerimiz ise Fakültemiz Online Kitap Satış Sistemi üzerinden kitaplarını basılı olarak satın alabilirler.

 • Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 hafta içerisinde ilan edilir.

 • Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilirsiniz.

 • Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrencilerimiz, Fakültemiz tarafından belirlenen il merkezleri arasından sınava girmek istedikleri ili seçerek sınav merkezini belirlerler. Ülkemizdeki tüm illerde sınav yapılmaktadır.

 • Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için sınav merkezi tercihi yapılmaktadır. Ayrıca Fakültemiz tarafından belirlenen il merkezleri arasından mezuniyet üç ders sınavı için de sınav merkezi tercihi yapılmaktadır.

 • Ülkemizdeki tüm illerde sınav yapılmaktadır.

 • Her bir ders için sınav süresi 30 dakikadır.

 • Öğrencilerimiz sınav il merkezi tercihlerini Fakültemizden tarafından belirtilecek tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapmaktadırlar. Belirtilen sürede il tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi bir önceki sınavda tercih ettikleri sınav merkezi olarak belirlenir.

  Daha önce hiç il tercihi yapmayan öğrencilerin ise sınav merkezleri OBS de kayıtlı olan adres ili olarak belirlenir ve bir sonraki sınav merkezi tercihlerine kadar değişiklik yapamazlar.

 • Belirtilen sürede il tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi bir önceki sınavda tercih ettikleri sınav merkezi olarak belirlenir.

  Daha önce hiç il tercihi yapmayan öğrencilerin ise sınav merkezleri OBS de kayıtlı olan adres ili olarak belirlenir ve bir sonraki sınav merkezi tercihlerine kadar değişiklik yapamazlar.

   

 • Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 gün içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.

 • Tüm sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfasından duyurulmaktadır. Daha sonra sistemden kaldırılmaktadır.

 • Öğrencilerimizden sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.

  Sınavlarda öğrenci kimlik kartına gerek duyulmamaktadır.

 • Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alabilirsiniz.

 • Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.

  Öğrencilerimiz, içerisinde yukarıda belirtilen yasaklı eşyalar olmaması kaydıyla çantalarıyla sınava girebilirler.

 • Ek yerleştirme ile gelen öğrencilerimiz kayıt tarihlerinden sonraki sınavlara (sınav hazırlıkları tamamlanmamışsa) katılabilirler. Girmemiş oldukları sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

 • Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan sınav kurallarına uymamanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

 • Konu ile ilgili tutanak (kopya vb.) ya da cevap kağıdı (bir başkasının sırasına oturma vb.) incelenir. Bu durumdaki öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

 • Cevap kağıdına kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

 • Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numarasını kodlamayı unutan öğrencilerin durumlarını belirten dilekçe ile Fakültemize başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi yapılırken bu durum dikkate alınacaktır.

 • Sınava girerken yanınızda;

  • Sınava Giriş Belgesi,
  • Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)

  bulundurmanız gerekmektedir.

  Ayrıca

  • Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
  • Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
  • Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
  • Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
  • T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”

  bulunan öğrenciler sınava girebilir.

 • Sınava ilişkin destek taleplerinizi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapabilirsiniz.

  Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.