Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >
 • Askerlik işlemlerinizi askerlik şubelerinden takip edebilirsiniz.

 • Fakültemize kayıtlı, askerlikle ilişkisi olan öğrencilerimizin öğrenim durum bilgileri her yıl üniversitemiz tarafından periyodik aralıklarla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktarılmaktadır. İşlemlerinizi askerlik şubelerinden takip edebilirsiniz.

 • Fakültemiz öğrencilerinden, askerlik şubeleri tarafından talep edilen Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) öğrencilerin şahsen veya dilekçe yolu ile başvurmaları durumunda bağlı oldukları askerlik şubelerine veya öğrencilerin sisteminde kayıtlı olan adreslerine gönderilmektedir.

 • İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimize Fakültemiz tarafından Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) verilmemektedir. Öğrenciler kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundan Askerlik Durum Belgelerini (EK-C2) temin edebilirler. Ancak, öğrencilerimiz kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundan kaydını sildirdiğini belgelediği takdirde EK-C2 belgesini Fakültemizden temin edebilirler.

 • Fakültemize kayıtlı ve ödeme eksikliği olan veya ders kaydı yaptırmadığı tespit edilen pasif öğrencilerimize EK-C2 belgesi verilmemektedir.

 • Fakültemizde eğitim-öğretim açıköğretim metoduyla yürütülmektedir. Öğrencilerimiz silahaltında oldukları dönemlerde de öğrenimlerine devam edebilirler.

 • Üniversitemize gönderilen Millî Savunma Bakanlığının 10/08/2018 tarihli ve 375580-18 sayılı yazısında; “Üniversiteler tarafından yükseköğrenime yeni kayıt olanlar ile mezun/terk durumundaki yükümlülere ait bilgileri içeren ve askerlik şubelerine gönderilen “Öğrenci Belgesi” düzenleme ve gönderme uygulamasına 27 Ağustos 2018 tarihi itibari ile son verilmiştir.” denilmektedir.

  Fakültemiz programlarına yeni kayıt yaptıran, kaydını sildiren ve mezun olan öğrencilere ait bilgiler web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden Millî Savunma Bakanlığına gönderilmektedir. 7179 Sayılı Askerlik Erteleme Madde 20- (2) “Yükümlülerin ..., fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla, mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir.” Bu kapsamda; Fakültemize kayıtlı öğrencilere 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar erteleme talep gönderilecek olup yaşını dolduran öğrencilere erteleme talebi gönderilmeyecektir.

   “İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, askerlik tecil işlemlerinden yararlanamaz ve erteleme taleplerine Fakültemizce işlem yapılmaz.

 • Fakültemize dilekçe yolu ile başvurduğunuz takdirde web servisleri aracılığıyla elektronik ortamda YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden Millî Savunma Bakanlığına güncel bilgileriniz entegre edilecektir.

 • 2 yıllık önlisans programları için 4 yıl, 4 yıllık lisans programları için 7 yıl, bu belirtilen sürelerden sonra ise her dönem kayıt yeniletmek ve 29 yaşını geçmemek şartıyla askerlik işlemlerinde esas öğrencilik hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

 • Askerlik görevini yapan/yapmakta olan öğrencilerimiz öğrenimlerine devam edebilirler.