Logo
Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >

Fakültenizde yaz okulu var mı?

Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ile bahar yarıyılı final (varsa bütünleme) sınavlarından sonra yaz okulu açılabilir.

Yaz okulu kayıt tarihleri ne zaman?

Yaz okulu ders kayıtları 04.08.2020 – 16.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz okulunda en fazla kaç ders alabilirim ve ne kadar ücret yatırmam gerekiyor?

Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 400 TL’dir. 

Yaz okulu sınavları ne zaman?

Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. 

Uygulamalı dersleri yaz okulunda alabilir miyim?

Uygulama eğitiminin dönem içerisinde alınmış olması ve ara sınav (vize) notunun oluşması şartı ile yarıyıl sonu (final) veya bütünleme sınavında başarısız olunması durumunda;

 • Sosyal Hizmet Lisans ve Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programlarının müfredatında yer alan Blok Uygulama I, Blok Uygulama II ve Blok Uygulama dersleri,
 • Çocuk Gelişimi Lisans programının müfredatında yer alan Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I ve Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması II dersleri,
 • Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans programının müfredatında yer alan Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I ile Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme II dersleri,

yaz okulunda alınabilir.

Mezuniyet Üç Ders Sınavına giren bir öğrenci yaz okulundan ders alabilir mi?

Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir  eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir.

Yaz okulunun süresi ne kadardır?

 Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere beş haftadan az olamaz.

Yaz okulunda hangi dersleri alabilirim?

Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alıp başarısız olduğu (FF harf notu aldığı) ve/veya hiç almadığı derslerden en fazla 5 (beş) ders seçebilirler.

Yaz okulunda sınavların puan katkısı % kaçtır?

Yaz okulunda başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100’dür.

Hangi öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler?

Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler.

Fakültenize nasıl kayıt yaptırabilirim?

Fakültemiz bünyesinde önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları yürütülmektedir. Bu programlara;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),

İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin),

Dikey Geçiş Sınavı (DGS),

Yatay Geçiş,

Lisans Tamamlama ve

Yabancı Uyruklu Statüsünde (ATAYÖS ve İkinci Üniversite yolu ile) kayıt yaptırabilirsiniz.

YKS ile Kayıt

YKS ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

Programların kontenjan bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

Kayıt yaptırabilmek için ödemem gereken ücretleri nereden öğrenebilirim?

YKS ile Fakültenize hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

YKS’yi kazandım. Nasıl kayıt yaptırabilirim?

e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerimi tamamladım. Başka bir işlem yapmama gerek var mı?

Ek yerleştirme ile Fakültenize yerleştirildim ne zaman kayıt yaptırabilirim?

Ek yerleştirme ile nasıl kayıt yaptırabilirim?

Kayıt evraklarını hangi tarihe kadar Fakültenize gönderebilirim?

Kayıt evraklarını Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Kayıt evraklarının Fakültenize ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Kayıtlar için belirlenen tarihler arasında kaydımı yaptıramazsam veya kayıt evraklarını gönderemezsem ne olur?

YKS’yi kazandım. Öğrenim gördüğüm liseden mezun olabilmem için girdiğim sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Bu durumda ne yapabilirim?

Ders kitaplarıma nasıl ulaşabilirim?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredi, burs ve yurt imkânından yararlanabilir miyim?

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

İkinci Üniversite (Sınavsız ve Belge Göndermeksizin) ile Kayıt

İkinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Hâlen bir yükseköğretim kurumunda öğrenciyim. İkinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun oldum. İkinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

İkinci üniversite kapsamında hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

Önlisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında Fakültenizde yürütülen lisans programlarına kayıt yaptırabilirler mi?

Lisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında Fakültenizde yürütülen önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler mi?

Başka bir üniversiteye yeni kayıt oldum. İkinci üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Fakültenizde yürütülen programlardan birine ikinci üniversite kapsamında başvurmak istiyorum. Hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

İkinci Üniversite kapsamında Kayıt işlemlerini nasıl yaptırabilirim?

İkinci Üniversite kayıt sayfasında mezuniyet bilgilerim görünmüyor. Kayıt işlemimi nasıl yapabilirim?

Kayıt yaptırabilmek için ödemem gereken ücretleri nereden öğrenebilirim?

Başka bir üniversitenin Açıköğretim Fakültesinde okurken ya da mezun olduktan sonra Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına İkinci Üniversite ile Kayıt Yapmak İstiyorum ve YÖKSİS’te Bilgilerim Var Herhangi Bir Belge Göndermeli miyim?

Yabancı uyruklu öğrenciler ikinci üniversiteye başvurabilirler mi?

İkinci Üniversite Kaydı ile İlgili İstenen Belgeleri Eksik ya da Hatalı Gönderdim Ne Yapmalıyım?

Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Ders kitaplarıma nasıl ulaşabilirim?

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kayıt

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültenize öğrenci alımı yapılmakta mıdır?

Dikey Geçiş Sınavı’nı (DGS) kazandım. Kaydımı hangi tarihler arasında yapabilirim?

Kayıt yaptırabilmek için ödemem gereken ücretleri nereden öğrenebilirim?

Kayıt evraklarını Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Kayıt evraklarının Fakültenize ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

Kayıtlar için belirlenen tarihler arasında kaydımı yaptıramazsam veya kayıt evraklarını gönderemezsem ne olur?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültenize kayıt oldum. Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

DGS intibak işlemleri nasıl yapılıyor?

DGS sonuçları ile Fakültenize kayıt yaptırdım. Kaçıncı sınıftan başlayacağım?

Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Ders kitaplarıma nasıl ulaşabilirim?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredi, burs ve yurt imkânından yararlanabilir miyim?

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

Önlisantan Lisansa geçiş yapabilir miyim?

Yatay Geçiş ile Kayıt

Yatay Geçiş ile Fakülteniz programlarına öğrenci alınıyor mu?

Fakülteniz programlarından hangilerine yatay geçiş ile öğrenci alınıyor?

Başka bir Fakültede öğrenim görmekte iken Fakültenize yatay geçiş ile nasıl başvurabilirim?

Fakültenize yatay geçiş ile kayıt hakkı kazandım. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Kayıt yaptırabilmek için ödemem gereken ücretleri nereden öğrenebilirim?

Fakültenize yatay geçiş ile kayıt hakkı kazandım. Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Yatay geçiş intibak işlemleri nasıl yapılıyor?

Fakültenizde öğrenci iken örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir miyim?

Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Ders kitaplarıma nasıl ulaşabilirim?

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

Lisans Tamamlama ile Kayıt

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (SLT) ile hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

Programların başvuru şartlarına nereden ulaşabilirim?

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (SLT)  ile Fakültenize hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama (SLT)  ile Fakültenize nasıl kayıt yaptırabilirim?

Kayıt evraklarını hangi tarihe kadar Fakültenize gönderebilirim?

Kayıt yaptırabilmek için ödemem gereken ücretleri nereden öğrenebilirim?

Kayıt evraklarını Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Kayıt evraklarının Fakültenize ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Kayıtlar için belirlenen tarihler arasında kaydımı yaptıramazsam veya kayıt evraklarını gönderemezsem ne olur?

Ders kitaplarıma nasıl ulaşabilirim?

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

Yabancı Uyruklu Statüsünde Kayıt

Yabancı uyruklu öğrenciler Fakültenize nasıl kayıt yaptırabilirler?

Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakültenize başvuru koşulları nelerdir?

ATAYÖS’e (Atatürk Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı) nasıl başvurabilirim?

ATAYÖS (Atatürk Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı) de başarılı oldum. Nasıl kayıt yaptırabilirim?

Fakültenize doğrudan nasıl kayıt yaptırabilirim?

Fakültenize ikinci üniversite ile nasıl kayıt yaptırabilirim?

Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Kayıtlar için belirlenen tarihler arasında kaydımı yaptıramazsam veya kayıt evraklarını gönderemezsem ne olur?

Ders kitaplarıma nasıl ulaşabilirim?

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

Kayıt yenileme (ders kaydı) nedir?

Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerimiz her yarıyıl başında bulunulan yarıyıl içerisinde ki derslerini alabilmek için ders kaydı yaparlar. Ders kaydı yapmayan öğrenciler o yarıyıl içerisinde ders alamaz ve ders materyallerine ulaşamazlar. Bu nedenle öğrencilerimiz her yarıyıl başında materyal ücretini yatırarak ders kaydı yapmalıdırlar.

Kayıt yenileme işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.  

Ders kayıt işlemleri resimli anlatım için tıklayınız.

Birinci sınıf öğrencisiyim kayıt yenileme (ders kaydı) yapmalı mıyım?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf  öğrencisiyim kayıt yenileme (ders kaydı) yapmalı mıyım?

2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakültemiz tarafından atanacaktır. Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihler arasında yapabilirim?

Kayıt yenileme işlemlerini yapacak ara sınıf öğrencileri web sitemizi takip ederek kayıt tarihleri ile ilgili bilgi edinebilirler. Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız

Kaydımı yenilemek için ne kadar ücret yatırmam gerekir?

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://www.ataaof.edu.tr/Dosyalar/mucret.pdf adresinden öğrenebilirsiniz.

Hangi dersleri seçeceğimi nereden öğrenebilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenim” menüsü altında yer alan “Ders Alma” başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak atanacaktır. Geriye kalan dersleri öğrencilerin kendilerinin seçmesi gerekmektedir. Bulunduğunuz dönemde kayıtlı olduğunuz programa ait hangi dersleri seçeceğinizi Fakültemiz web sitesinde yer alan “Programlarımız” başlığı altındaki “Müfredat” bilgisinden kontrol edebilirsiniz.

Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra “Öğrenim” menüsü altında yer alan “Ders Alma” başlığını kullanarak ders kaydınızı yapabilirsiniz. Seçtiğiniz dersler Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra ders kayıt işlemleriniz tamamlanmış olur. Alt dönemden kalan dersleriniz sisteme otomatik olarak yüklenecektir.

Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin dersleri 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse ders kayıt tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Aynı dönem içerisinde en fazla 30 kredilik ders seçimi yapılabilir (en fazla 10 ders).

Ders kayıt işlemleri resimli anlatım için tıklayınız

Seçtiğim derslerin onaylanıp onaylanmadığını nereden kontrol edebilirim?

Seçtiğiniz derslerin onaylandığını Öğrenci Bilgi Sitemi’nden “Öğrenim” menüsünün altında yer alan “Ders Alma Listesi” başlığından kontrol edebilirsiniz.

Seçtiğim dersler sistemde görünmüyor? Bu konuda nereden yardım alabilirim?

Konu ile ilgili olarak çağrı merkezimizi arayabilir ya da Fakültemize yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Çağrı Merkezi:0850 255 0282 (Operatör için 4 ya da 7 yi tuşlayınız.)

Üst dönemden ya da alt dönemden ders alabilir miyim?

Alttan kalan dersler otomatik olarak sisteme atanacaktır. Geriye kalan dersler öğrencilerin kendisi tarafından seçilmelidir. Öğrenciler üst dönemden ders alamazlar.

Kayıt yenileme işlemlerini zamanında yapamazsam ne olur?

Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde ders seçimi yapabilirler. Bu tarihlerde de kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmamış olur ve öğrenci pasif duruma düşer. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini http://obs.atauni.edu.tr/ adresinden yapabilirler.

Kayıt yenilemediğim yarıyılda öğrencilik haklarımı kullanmaya devam edebilir miyim?

Ders kayıt işleminizi yapmadığınız dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve pasif öğrenci durumuna düşersiniz.

Tekrar aktif öğrenci olmak için ne yapmam gerekir?

Pasif öğrenci durumunda bulunduğunuz dönemden sonraki ilk kayıt yenileme döneminde materyal ücretini yatırıp ders kaydınızı yaptırdığınız takdirde aktif öğrenci durumuna geçersiniz.

Fakültenizde kaç program bulunmaktadır?

Fakültemiz bünyesinde 13 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 29 önlisans programı olmak üzere toplam 46 program yürütülmektedir.

Fakültenizde hangi önlisans programları var?

Fakültemiz bünyesinde yürütülen önlisans programları aşağıdaki gibidir.

 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Adalet
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
 • Çağrı Merkezi Hizmetleri ve Uzaktan Algılama
 • Çocuk Gelişimi
 • Dış Ticaret
 • Emlak yönetimi
 • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İslami İlimler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İşletme Yönetimi
 • Laborant ve Veteriner Sağlık
 • Lojistik
 • Özel Güvenlik ve Koruma
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı
 • Reklamcılık
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Sosyal Hizmetler
 • Spor Yönetimi
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Seyahat Hizmetleri
 • Yeni Medya ve Gazetecilik
 • Yerel Yönetimler

Fakültenizde hangi lisans programları var?

Fakültemiz bünyesinde yürütülen lisans programları aşağıda yer almaktadır.

 • Çocuk Gelişimi
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri
 • Grafik Sanatlar
 • Halkla ilişkiler ve Tanıtım
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Reklamcılık
 • Rekreasyon
 • Sağlık Yönetimi 
 • Sosyoloji
 • Sosyal Hizmet
 • Tekstil ve Moda Tasarımı
 • Tarih

 

Fakültenizde hangi lisans tamamlama programları var?

Fakültemiz bünyesinde yürütülen lisans tamamlama programları aşağıda yer almaktadır.

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

Programlarla ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

Programlarla ilgili olarak;

Lisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/13,

Ön Lisans için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/12,

Lisans Tamamlama için https://www.ataaof.edu.tr/Program/ProgramGrup/14 adresinden bilgi alabilirsiniz.

Hangi programlarda uygulamalı ders var?

Sosyal Hizmet Lisans Programı 7. ve 8. yarıyıllarında Blok Uygulama I - II dersleri, 

Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Programı'nın 8. yarıyılında Blok Uygulama dersi,

Çocuk Gelişimi Lisans Programının 7. ve 8. yarıyıllarında Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I - II dersleri ve

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programının 7. ve 8. yarıyıllarında Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I - II  dersleri bulunmaktadır. 

Açılması düşünülen programlar nelerdir?

Fakültemizde açılacak olan yeni programlar Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.

Programların istihdam alanları ve iş olanakları ile ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Programlarla ilgili genel bilgi Web sitemizdeki “Programlar” sekmesinde yer almaktadır.

Materyal ücretleri programlara göre farklılık gösterir mi?

Materyal ücreti programların özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://www.ataaof.edu.tr/Dosyalar/mucret.pdf adresinden öğrenebilirsiniz.

Fakültenizde aynı anda iki programda okuyabilir miyim?

Fakültemizde aynı anda iki programa kayıt yaptıramazsınız.

Fakültenize kayıt yaptırmak için yapmam gereken ödemeler nelerdir?

Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz materyal ücretini ödemelidirler. Ayrıca ikinci üniversite kapsamında Fakültemize öğrenci olarak başvuran, okulunu uzatan ve Sağlık Alanında Lisans Tamamlama kapsamında Fakültemize başvuran öğrenciler artı 35,5 TL katkı payı öderler.

Fakültenizde yer alan programlara göre yatırılan materyal ücreti farklılık gösteriyor mu?

Materyal ücreti programların özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlar için belirlenen materyal ücretlerini https://www.ataaof.edu.tr/Dosyalar/mucret.pdf adresinden öğrenebilirsiniz.

Derslere ait materyallere erişebilmek için ayrıca bir ücret ödememiz gerekiyor mu?

Öğrenciler Fakültemize kayıt yaptırırken güz ve bahar yarıyıllarının başında materyal ücreti ödemesi yaparlar. Bu ödemelerin dışında derslere ait materyallere ulaşmak için ayrıca bir ücret ödemesi yapmalarına gerek yoktur. Ders materyalleri Öğrenim Yönetim Sistemine (LMS) otomatik olarak yüklenmektedir.

Materyalleri basılı olarak temin etmek isteyen öğrencilerimiz Online Kitap Satış Sistemi üzerinden materyalleri satın alabilirler.

Materyal ücretini hangi tarihler arasında yatırmam gerekiyor?

Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihleri arasında materyal ücretini Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yatırabilirler.

Ödemelerimi zamanında yapmazsam ne olur?

Ödemelerinizi zamanında yapmadığınız takdirde kayıt işlemleriniz tamamlanmadığı için ilgili dönemde pasif öğrenci durumuna düşersiniz.

Ödemelerin yapılması için ek süre var mı ?

Ödemelerin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir. Zorunlu durumlar haricinde ödemelerle ilgili ek süre verilmemektedir.

Ödemeleri nasıl yapabilirim?

Ödemelerinizi Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri, internet bankacılığı ya da kullanıcı adı ve şifre T.C. kimlik numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

Ödemeleri toplu olarak yapabilir miyim?

Ödemeler her  güz ve bahar yarıyıllarının başında başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Ödemelerinizi toplu olarak yapamazsınız.

Ödeme yapabilmemiz için belirlenen bir hesap numarası var mı varsa nasıl ulaşabilirim?

Ödemelerinizi Vakıfbank’a, Halkbankası’na ve Ziraat Bankası’na T.C. kimlik numaranız ile yapabilirsiniz.

Bulunduğum yerleşim biriminde belirtilen bankaların şubeleri yok. Ödemelerimi nasıl yapabilirim?

İnternet bankacılığı aracılığı ile ücretinizi yatırabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak yapabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemine nasıl ulaşabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) web sitemizde yer alan OBS bağlantısı üzerinden ya da http://obs.atauni.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

OBS şifremi nasıl alabilirim?

Öğrenci bilgi sistemi için kullanıcı adınız  T.C. kimlik numaranız, şifreniz ise T.C. kimlik numaranızın tamamı ya da ilk 8 hanesidir.

OBS üzerinde yer alan iletişim bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Kişisel bilgiler sekmesi altında yer alan "Özlük Bilgileri" başlığından eski iletişim bilgilerinizi silip yeni bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

Dersleri takip ettiğimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’yi nasıl kullanabilirim?

LMS’ye, OBS’de kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz ile girebilirsiniz. (Kullanıcı adınız T.C. kimlik numaranız, şifreniz ise T.C. kimlik numaranızın tamamı ya da ilk 8 hanesidir.)

LMS’ye nereden ulaşabilirim?

LMS’ye web sitemizde yer alan “LMS” bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca obs.atauni.edu.tr “Ana Sayfa” sında yer alan kırmızı renk ile belirtilmiş “LMS” butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

LMS’ ye nasıl giriş yapabilirim?

Kullanıcı adınız; T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ise Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (OBS) kullandığınız "şifreniz" ile aynıdır.

LMS’de dersleri nereden görüntüleyebilirim?

LMS’de derslerinize ana sayfanızda sol menüde yer alan "Derslerim" menüsünden ulaşabilirsiniz.

LMS’ye dersler ne zaman yüklenir?

Ders başlama tarihi itibariyle 14 haftaya ait tüm materyaller LMS’ye yüklenir. Yeni ya da güncellenen materyaller var ise en kısa zamanda sisteme yüklenecektir.

Sınavlarda LMS’de yer alan ünitelerin hangilerinden sorumluyum?

Öğrencilerimiz, ara sınavlarda (vize) derslerin ilk 7 ünitesinden, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavlarında ise 14 haftalık ünitelerin tamamından sorumludurlar.

Ders kayıt işlemlerimi tamamladım. Derslere ait materyallere nereden ulaşabilirim?

Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallere Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden, OBS de bulunan LMS butonundan ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// adresinden ulaşabilirsiniz.

Dersler ne zaman başlıyor?

Dersler akademik takvimde belirtilen tarihler arasında başlamaktadır. Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.

Ek kontenjanla Fakültenize kayıt yaptıran öğrenciler derslerine ne zaman ve nereden ulaşabilirler?

Ek kontenjanla Fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler kayıt işlemleri tamamlanır tamamlanmaz derslerine başlayabilirler. Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallere Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den ulaşabilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden, OBS de bulunan LMS butonundan ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// adresinden ulaşabilirsiniz.

Derslere ait materyallere nasıl ulaşabilirim?

Kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallere Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere kitap dağıtımı yapılıyor mu?

Öğrenciler derslere ait materyallere öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den ulaşabilirler. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden, OBS de bulunan LMS butonundan ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Fakültemiz Online Kitap Satış modülü üzerinden ücreti mukabilinde basılı ders kitaplarını temin edebilirsiniz.

Derslerle ilgili içerikler nasıl hazırlanıyor?

Ders ile ilgili içerikler gerek üniversitemiz gerek üniversitemiz dışından alanında uzman öğretim elemanları tarafından hazırlanmaktadır.

Her ders için videolu anlatım hazırlanıyor mu?

Öğrencilerin görsel olarak anlamalarının önemli olduğu dersler öncelikli olmak üzere ders videoları hazırlanmaktadır. Ancak her ders için videolu anlatım uygulaması bulunmamaktadır.

Derslere ait materyaller ne zaman yayınlanır?

Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları programa ait ders materyallerine akademik takvimde belirtilen ders başlama tarihi ile beraber erişebilirler. Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız

Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim?

Derslerinizi Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den takip edebilirsiniz. LMS’ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden, OBS de bulunan LMS butonundan ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// adresinden ulaşabilirsiniz.

Derslerin üniteleri sisteme ne zaman yüklenir?

Akademik takvimde belirtilen ders başlama tarihleri ile beraber her haftanın başında ilgili haftanın dersine ait materyaller LMS’ye yüklenir. Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.

Görme engelli öğrenciler derslere ait materyallere nasıl ulaşabilirler? Konuyla ilgili bir uygulamanız var mı?

Görme engelli öğrencilerimiz derslerini Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den takip edebilirler. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimiz ders materyallerine nasıl ulaşabilmektedir?

Ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan öğrencilerimiz ceza infaz kurumu öğretmenleri aracılığı ile online olarak Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ders içeriklerine erieşebilirler. Ders materyallerini basılı olarak talep eden öğrencilerimiz ise Fakültemiz Online Kitap Satış Sistemi üzerinden kitaplarını basılı olarak satın alabilirler.

 

Fakültenizde dersler nasıl yürütülmektedir?

Fakültemizde dersler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden yürütülmektedir.

Yüz yüze ders uygulaması var mı?

Fakültemizde yüz yüze ders uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı ders var mı?

Sosyal Hizmet Lisans Programı 7. ve 8. yarıyıllarında Blok Uygulama I - II dersleri, 

Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Programı'nın 8. yarıyılında Blok Uygulama dersi,

Çocuk Gelişimi Lisans Programının 7. ve 8. yarıyıllarında Çocuk Gelişimi Alan Uygulaması I - II dersleri ve

Tekstil ve Moda Tasarımı Lisans Programının 7. ve 8. yarıyıllarında Koleksiyon Hazırlama ve Ürün Geliştirme I - II  dersleri bulunmaktadır.

Diğer programlarımızda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

Derslerle ilgili canlı sınıf uygulaması var mı?

Derslerle ilgili canlı sınıf uygulaması bulunmamaktadır.

Dersleri takip etmek için belirli bir ders programı var mı?

Her haftanın başında ilgili haftanın derslerine ait materyaller LMS’ye yüklenir. Öğrenciler, derslerini istedikleri zaman takip edebilirler.

Dersleri takip ettiğimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’yi nasıl kullanabilirim?

LMS’ye OBS’de kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz ile girebilirsiniz. (Kullanıcı adınız  T.C. kimlik numaranız şifreniz ise T.C. kimlik numaranızın tamamı ya da ilk 8 hanesidir.)

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’ye nereden ulaşabilirim?

LMS’ye web sitemizde yer alan “LMS” bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr//adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca obs.atauni.edu.tr “Ana Sayfa” sında yer alan kırmızı renk ile belirtilmiş “LMS” butonuna tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’ye nasıl giriş yapabilirim?

Kullanıcı adınız; T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ise Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (OBS) kullandığınız "şifreniz" ile aynıdır.

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’de dersleri nereden görüntüleyebilirim?

LMS’de derslerinize ana sayfanızda sol menüde yer alan "Derslerim" menüsünden ulaşabilirsiniz.

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’ye dersler ne zaman yüklenir?

Ders başlama tarihi itibariyle 14 haftaya ait tüm materyaller LMS’ye yüklenir. Yeni/Yeniden hazırlanmakta olan materyal var ise en kısa zamanda sisteme yüklenecektir.

Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’de yer alan ünitelerden sınavlar kapsamında hangilerinden sorumluyum?

Öğrencilerimiz, ara sınavlarda (vize) derslerin ilk 7 ünitesinden, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavlarında ise 14 haftalık ünitelerin tamamından sorumludurlar.

Fakültenizde sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar tüm ülkede merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

Sınav takvimi ne zaman ilan edilir ve sınav takvimine nasıl ulaşabilirim?

Sınav takvimi akademik takvim içerisinde yer alır ve her eğitim-öğretim yılı başında Fakültemiz web sayfasında ilan edilir.

Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız

Sınavlarda hangi ünitelerden sorumlu olacağız ?

Öğrenciler ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından sorumlu olurlar.

Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Deneme sınavlarına nereden ulaşabilirim?

Deneme sınavları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’den sunulmaktadır. Deneme sınavları hazırlanarak sınav tarihinden önce Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’ye yüklenmektedir.

Başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı % kaç olarak hesaplanır?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

Fakültenizde AGNO yükseltme ve mazeret sınavı yapılıyor mu ?

Yönetmeliğimiz gereğince AGNO yükseltme ve mazeret sınavı yapılmamaktadır.

Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimizin sınavlara katılma şartları nelerdir?

Öğrenimlerine devam etmekte olan tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimizin işlemlerini etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla internetten erişilebilen online bir sistem geliştirilmiş ve ceza infaz kurumlarının erişimine sunulmuştur. Kurulmuş olan online sistemin takibi ve kontrolü için ceza infaz kurumları tarafından görevlendirilen personelin, her sınav döneminde belirlenen tarih aralıklarında sınava katılacak olan öğrencileri sisteme tanımlaması ve salon atama işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öğrenciler sisteme tanımlansalar dahi her sınav döneminde yeniden salon atamalarının yapılması gerekmektedir. Salon ataması yapılmayan öğrenciler sınava girmeyecek kabul edilir ve adlarına herhangi bir hazırlık yapılmaz.

Hangi ceza infaz kurumlarında sınav yapılmaktadır?

Fakültemiz tarafından sadece sınav yapılan merkezlerin bulunduğu il/ilçelerde bulunan ceza infaz kurumlarında sınav yapıldığından, ilçe ceza infaz kurumlarının belirtilen süre içerisinde kurumlarında bulunan tutuklu ya da hükümlü öğrencilerin bilgilerini, öğrencilerin sınava katılacağı merkezleri bulunan ceza infaz kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. Tutuklu ve hükümlü öğrencilerimiz sisteme kaydını yapmış olan merkezdeki cezaevinde sınavlarına katılabilmektedir.  Açık ceza infaz kurumlarında bulunan öğrenciler ceza infaz kurumlarında sınava alınmamaktadır.

Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimiz ders materyallerine nasıl ulaşabilmektedir?

Ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan öğrencilerimiz ceza infaz kurumu öğretmenleri aracılığı ile online olarak Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ders içeriklerine erieşebilirler. Ders materyallerini basılı olarak talep eden öğrencilerimiz ise Fakültemiz Online Kitap Satış Sistemi üzerinden kitaplarını basılı olarak satın alabilirler.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilir?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilirsiniz.

Fakültenizde sınav merkezleri nasıl belirleniyor?

Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrencilerimiz, Fakültemiz tarafından belirlenen il merkezleri arasından sınava girmek istedikleri ili seçerek sınav merkezini belirlerler. Ülkemizdeki tüm illerde sınav yapılmaktadır.

Hangi sınavlar için sınav merkezi tercihi yapılıyor?

Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için sınav merkezi tercihi yapılmaktadır. Ayrıca Fakültemiz tarafından belirlenen il merkezleri arasından mezuniyet üç ders sınavı için de sınav merkezi tercihi yapılmaktadır.

Hangi illerde sınava girebilirim?

Ülkemizdeki tüm illerde sınav yapılmaktadır.

Bir ders için sınavda verilen süre ne kadardır?

Her bir ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav il tercihlerini ne zaman ve nasıl yapabilirim?

Öğrencilerimiz sınav il merkezi tercihlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapmaktadırlar. Belirtilen sürede il tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi bir önceki sınavda tercih ettikleri sınav merkezi olarak belirlenir. Daha önce hiç il tercihi yapmayan öğrencilerin ise sınav merkezleri OBS de kayıtlı olan adres ili olarak belirlenir ve bir sonraki sınav merkezi tercihlerine kadar değişiklik yapamazlar.

İl tercihleri kapandıktan sonra herhangi bir sebeple il tercihimde değişiklik yapabilir miyim?

Öğrencilerimiz sınav il merkezi tercihlerini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapmaktadırlar. Belirtilen sürede il tercihi yapmayan öğrencilerin sınav merkezi bir önceki sınavda tercih ettikleri sınav merkezi olarak belirlenir. Daha önce hiç il tercihi yapmayan öğrencilerin ise sınav merkezleri OBS de kayıtlı olan adres ili olarak belirlenir ve bir sonraki sınav merkezi tercihlerine kadar değişiklik yapamazlar.

 

Sınav sorularına ve sonuçlarına itiraz etmek için ne yapabilirim?

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.

Sınavların cevap anahtarları yayınlanıyor mu?

Tüm sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfasından duyurulmaktadır. Daha sonra sistemden kaldırılmaktadır.

Öğrenciler hangi durumlarda sınavlara giremezler?

Öğrencilerimizden sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava girilemez.

Sınavlarda öğrenci kimlik kartına gerek duyulmamaktadır.

Sınav giriş belgesini ne zaman nereden alabilirim?

Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alabilirsiniz.

Sınava girerken yanımızda bulundurulmaması gereken eşyalar nelerdir?

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.

Öğrencilerimiz, içerisinde yukarıda belirtilen yasaklı eşyalar olmaması kaydıyla çantalarıyla sınava girebilirler.

Ek yerleştirme ile yerleştirildiğim için bazı sınavlara katılamadım. Bu durum bir sorun teşkil eder mi?

Ek yerleştirme ile gelen öğrencilerimiz kayıt tarihlerinden sonraki sınavlara (sınav hazırlıkları tamamlanmamışsa) katılabilirler. Girmemiş oldukları sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Hangi durumlarda sınavım geçersiz sayılır?

Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan tüm sınav kurallarına uymamanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavı nasıl değerlendirilir?

Konu ile ilgili tutanak (kopya vb.) ya da cevap kağıdı (bir başkasının sırasına oturma vb.) incelenerek bu durumdaki öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenci, kopya olayının gerçekleştiği sınavı takip eden ilk sınav haftasındaki sınavlara giremez.

Kitapçık türünü yanlış işaretledim/işaretlemeyi unuttum sınavım geçersiz sayılır mı?

Cevap kağıdına kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılır.

Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numaramı kodlamayı unuttum. Sınavım geçersiz sayılır mı?

Sınavda cevap kağıdına T.C. kimlik numarasını kodlamayı unutan öğrencilerin durumlarını belirten dilekçe ile Fakültemize başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav değerlendirmesi yapılırken bu durum dikkate alınacaktır.

Sınava girmek için gerekli belgeler nelerdir?

Sınava girerken yanınızda;

 • Sınava Giriş Belgesi,
 • Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)

bulundurmanız gerekmektedir.

Ayrıca

 • Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
 • Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,
 • Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
 • Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
 • T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi”

bulunan öğrenciler sınava girebilir.

Engelli öğrenciler sınav taleplerini nasıl yaparlar?

Sınava ilişkin destek taleplerinizi Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) Öğrenim menüsü altında yer alan Sınav Destek Talep başlığından yapabilirsiniz.

Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler için ders muafiyeti yapılıyor mu?

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II derslerini alıp başarı ile geçen önlisans ve lisans öğrencileri bu derslerden muaf olabilirler.

Muafiyet işlemlerimin yapılması için ne yapmalıyım?

 • Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yeni kayıtlı öğrencilerin mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS)’te  bulunduğu takdirde muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin herhangi bir evrak göndermelerine gerek yoktur.
 • Ara sınıf öğrencilerinden Fakültemize kayıt yaptırdıktan sonra diğer yükseköğretim kurumundan mezun olanların ise dilekçe ve formlar bölümünde bulunan “Ders Muafiyet Başvuru” formunu Dekanlığımıza ulaştırması gerekmektedir.
 • YÖKSİS’te kaydı bulunmayan öğrenciler bilgilerini YÖKSİS'e işletmek üzere mezun oldukları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçmelidirler. Yabancı üniversiteden mezun olan öğrenciler Fakültemize muafiyet dilekçesi, onaylı diploma sureti veya onaylı transkript belgesini göndermelidirler.

Evraklar Fakültemize elden veya posta/kargo yolu ile ulaştırılmalıdır. Faks ile gönderilen evraklar işleme konulmayacaktır. Muafiyet işlemleri her yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar yapılmaktadır.

Muafiyet işlemlerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden takip edebilirsiniz. İşleminiz tamamlandığında tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Muafiyet için gerekli olan evrakları size ulaştırırken nelere dikkat etmeliyim?

Gönderilen belgenin onaylı suretinin doğrudan veya posta yolu ile Fakültemize teslim edilmesi gerekmektedir. Faks ile gönderilen evraklar işleme konulmayacaktır.

Blok uygulama dersinde muafiyet var mı?

Blok uygulama dersinden muafiyet işlemi yapılmamaktadır.

Muafiyet evraklarının işleme konulup konulmadığını nasıl öğrenebilirim?

Muafiyet işlemlerinizi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden takip edebilirsiniz. İşleminiz tamamlandığında tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Muafiyet işlemleri tamamlanmadan önce muaf olacağım derslerin sınavlarına girdim ve harf notları ilan edildi. Bu durumda muafiyet işlemleri tamamlandıktan sonra AGNO değişir mi?

Girmiş olduğunuz sınavlardaki sonuçlar ve ilan edilen harf notları geçerli olmaz, muaf olduğunuz dersler GEÇER (G) olarak yazılır.

Ortak zorunlu derslerden muaf olmak istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim?

Ortak zorunlu dersleri tekrar almak üzere muafiyetlerinin iptalini isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Hangi öğrencilerden materyal ücreti alınmaz?

Fakültemize kayıt yaptıracak bütün öğrenciler materyal ücreti öderler. Ancak; Gazilerin, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlığını (anne, baba, eş ve çocukları) ilgili kurumlardan (şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu) alacakları

 • “Kanun Kapsamı Belirtilen Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
 • Şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlarını belgeleyen nüfus kayıt örneği
 • Ücret iade taleplerini belirten, kendilerine ait bir hesabın IBAN numarasının bulunduğu ıslak imzalı dilekçe ile başvurmaları durumunda,

 

Ayrıca en az %40 engel durumu olan öğrenciler bu durumlarını belgeleyen

 • Sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,
 • Ücret iade taleplerini belirten, kendilerine ait bir hesabın IBAN numarasının bulunduğu ıslak imzalı dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (ad-soyad değişikliği var ise durumu belgeleyen evrak)

 ile Fakültemize başvurmaları durumunda alınan materyal ücreti öğrencilerin taraflarına iade edilir.

Ücret iade işleminiz Dekanlığımızca yapılacak resmi işlemler tamamlandıktan sonra yerine getirilecektir.

Not: İkinci üniversite kapsamında Fakültemiz programlarına kayıt yaptıracak özel durumu olan (gaziler, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları veya en az %40 engeli bulunanlar) öğrenciler materyal ücreti ödemeden Fakültemiz programlarına kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrencilerimiz kendilerinden istenen evrakları Fakültemize göndermedikleri takdirde materyal ücretini yatırmalıdırlar.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Engelli öğrenciler materyal ücreti öder mi?

Fakültemize materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemleri tamamlanan ve en az %40 engel durumu olan öğrencilerimizin;

 • Engel durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini,
 • Ücret iade taleplerini belirten, kendilerine ait bir hesabın IBAN numarasının bulunduğu ıslak imzalı dilekçeyi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini  (ad-soyad değişikliği var ise durumu belgeleyen evrak)

Dekanlığımıza göndermeleri durumunda materyal ücreti iadesi yapılır.

Ücret iade işleminiz Dekanlığımızca yapılacak resmi işlemler tamamlandıktan sonra yerine getirilecektir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Gaziler ve şehit/gazi yakınları materyal ücreti öder mi?

Fakültemize materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemleri tamamlanan gaziler, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (anne, baba, eş ve çocukları);

İlgili kurumlardan (şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu) alacakları “Kanun Kapsamı Belirtilen Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısını,

 • Şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlığını belgeleyen nüfus kayıt örneğini,
 • Ücret iade taleplerini belirten, kendilerine ait bir hesabın IBAN numarasının bulunduğu ıslak imzalı dilekçeyi,

Dekanlığımıza göndermeleri durumunda materyal ücreti iadesi yapılır.

Ücret iade işleminiz Dekanlığımızca yapılacak resmi işlemler tamamlandıktan sonra yerine getirilecektir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Gaziler ve şehit/gazi yakınlarının ücret iade işlemlerinin yapılması için istenen evraklar nelerdir ve size nasıl ulaştırabilirim?

Fakültemize materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemleri tamamlanan gaziler, şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınları (anne, baba, eş ve çocukları);

 • İlgili kurumlardan (şehit veya gazinin mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu) alacakları “Kanun Kapsamı Belirtilen Durum Belgesi”nin aslı ya da barkodlu e-Devlet çıktısını,
 • Şehit ve gazilerin birinci dereceden yakınlığını belgeleyen nüfus kayıt örneğini,
 • Ücret iade taleplerini belirten, kendilerine ait bir hesabın IBAN numarasının bulunduğu ıslak imzalı dilekçeyi

Dekanlığımıza elden posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Ücret iade işleminiz Dekanlığımızca yapılacak resmi işlemler tamamlandıktan sonra yerine getirilecektir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Engelli öğrencilerin ücret iade işlemlerinin yapılması için istenen evraklar nelerdir ve size nasıl ulaştırabilirim?

Fakültemize materyal ücretini yatırarak kesin kayıt işlemleri tamamlanan ve en az %40 engel durumu olan öğrencilerimiz;

 • Engel durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneğini,
 • Ücret iade taleplerini belirten, kendilerine ait bir hesabın IBAN numarasının bulunduğu ıslak imzalı dilekçeyi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisini (ad-soyad değişikliği var ise durumu belgeleyen evrak)

Dekanlığımıza elden posta/kargo yolu ile ulaştırmalıdırlar.

Ücret iade işleminiz Dekanlığımızca yapılacak resmi işlemler tamamlandıktan sonra yerine getirilecektir.

Adres: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Kesin kayıt işlemlerimi tamamladıktan sonra herhangi bir nedenle Fakültenizle ilişkimin kesilmesi durumunda yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim?

Materyal ücretini yatıran ancak kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin yatırmış oldukları materyal ücreti taraflarına iade edilir. Ancak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin materyal ücretleri taraflarına iade edilmez.

Ödemelerle ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Bakanlar Kurulu tarafından her yıl yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar'dan ulaşabilirsiniz.

Fakültenize kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci kimlik kartı veriliyor mu?

Fakültemize kayıtlı olan öğrencilerimize öğrenci kimlik kartı verilmektedir.

Kimlik kartımı almak için herhangi bir işlem yaptırmama gerek var mı?

Kesin kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra kimlik kartınız Fakültemiz tarafından hazırlanarak posta yolu ile adresinize gönderilecektir. Sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Kimlik kartımı nasıl alabilirim?

Yeni kayıtlı öğrencilerimizin kimlik kartları Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı adreslerine posta yolu ile ulaştırılmaktadır.

Kimlik kartları her yıl yenileniyor mu?

Yeni kayıtlı öğrencilerimizin kimlik kartları Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı adreslerine posta yolu ile ulaştırılmaktadır. Her yıl yenilenmemektedir.

İsim veya soyisim değişikliği olduğu durumlarda kimlik kartımın güncellenmesi için ne yapmam gerekir?

İsim veya soyisim güncellemesi için talebinizi belirten dilekçenizi ve öğrenci kimlik kartınızı Fakültemize göndermeniz yeterlidir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Öğrenci kimlik kartı için yeni bandrol ne zaman gönderilecek?

Fakültemizde bandrol uygulaması bulunmamaktadır.

Kimlik kartım kayboldu/zedelendi/kırıldı. Tarafıma tekrar kimlik kartı gönderilmesi için ne yapabilirim?

Kimlik kartınızı kaybettiğinizde gazete kayıp ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Fakültemize yazılı olarak başvurmanız durumunda,

Zedelenme ya da kırılma halinde ise kimliğiniz ile yazılı olarak başvurmanız durumunda yeni kimlik kartınız tarafınıza iletilecektir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Blok Uygulama Nedir?

Blok Uygulama, Sosyal Hizmet Lisans ve Lisans Tamamlama Programlarına kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları uygulamalı derstir.

 

Sosyal Hizmet Programı Blok Uygulama dersi nasıl uygulanır?

Uygulama dersi bahar ve güz yarıyıllarının başında öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihinin alınmasıyla başlar.

İl tercihleri alındıktan sonra Fakültemiz tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile iletişime geçilerek öğrencilerin il müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirme işlemleri yapılır.

Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur.

Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlar ve 14 hafta boyunca, haftada 6 saatlik uygulamalarına devam ederler.

Ders yarıyılı boyunca öğrenciler hazırladıkları uygulama raporlarını Blok Uygulama Sistemine yüklerler.

Danışmanlar tarafından öğrencilerin raporları incelenerek raporlarına not verilir. Öğrencilerin uygulama raporlarından aldıkları notlar ara sınav notu yerine geçer. Aynı zamanda öğrenciler bu derslerden final sınavına girerler.

Ara sınav notunun %60’ı final notunun ise %40’ı alınarak öğrencilerin başarı notu belirlenir. Notların Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilmesi ile beraber uygulama süreci tamamlanmış olur.

Blok Uygulama dersi ne kadar sürmektedir?

Sosyal Hizmet Lisans Programına kayıtlı öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda Blok Uygulama I-II derslerini, Lisans Tamamlama Programına kayıtlı öğrenciler ise 8. yarıyılda Blok Uygulama dersini her yarıyıl için 14 hafta boyunca alırlar. Öğrenciler haftada 6 saat uygulamalarına devam ederler.

Blok Uygulama dersini bulunduğum ilde alabilir miyim?

Öğrencilerden Blok Uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihi alınır ve öğrenci tercih ettiği ile yerleştirilir. Bütün illerde uygulama yapabilirler.

Blok Uygulama dersini ilçede alabilir miyim?

Öğrencilerin bulundukları ilçede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı bir kurum veya kuruluş varsa uygulamalarını ilçede yapabilirler. Öğrenciler bunun için il koordinatörlerinden veya danışmanlarından bilgi almalıdırlar.

Blok Uygulamada devam zorunluluğu var mı? Varsa ne kadar?

Uygulamada devam zorunludur. Devamsızlık üst sınırı her yarıyıl için %20’dir. Devamsızlık üst sınırını aşan öğrenciler başarısız sayılır ve yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavına giremezler

Blok Uygulamamı  hangi kurumlarda yapabilirim?

Blok Uygulama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurum/kuruluşlarda yapılmaktadır.

Blok Uygulama dersine başlamak için ne yapmalıyım?

 • Ders yarıyılı başlamadan önce öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihleri alınır.
 • İl tercihleri alınan öğrencilerin Fakültemiz tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirme işlemleri yapılır.
 • Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur.
 • Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlarlar.

Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’deki iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekir.

Blok Uygulama yapacağımız kurumlar ne zaman belli olur?

Kurumlara yerleştirilme işlemleri tamamlanan öğrencilerin Blok Uygulama birimleri dersler başlamadan önce Fakültemiz web sitesinden ilan edilir.

Tercih ettiğim ili değiştirebilir miyim?

Blok Uygulama il değişiklikleri eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra 2 hafta içerisinde dilekçe ile Fakülteye başvurularak yapılır. Bu süreyi geçiren öğrencilerin il değişikliği talepleri dikkate alınmamaktadır.

Blok Uygulama dersine devam ederken hazırlamam gereken raporlar neler?

Blok Uygulama sürecinde hazırlanması gereken raporlar Blok Uygulama kılavuzunda belirtilmektedir. Öğrenciler Blok Uygulama Kılavuzuna Blok Uygulama Sistemi (BUS)’dan ulaşabilirler.

Blok Uygulama raporlarını size nasıl ulaştırabilirim?

Öğrencilerin hazırladıkları raporları Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklerler. Bunun dışında öğrenciler Fakültemize herhangi bir basılı materyal göndermelerine  gerek yoktur

Blok Uygulama raporumu sisteme nasıl yükleyebilirim?

Öğrencilerimiz uygulama raporlarını Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklerler. Konu ile ilgili yardım almak için tıklayınız.

Blok Uygulama raporumu sisteme haftalık mı yüklemem gerekiyor?

Blok Uygulama raporlarının akademik takvimde belirtilen ders bitiş tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekir. Bu tarihten sonra öğrencilere rapor yükleme için ek süre verilmez.

Blok Uygulama sürecinde kimden yardım alabilirim?

Blok uygulama yapılacak ildeki tüm uygulamaları takip etmek ve öğrencilere destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından görevlendirilen koordinatör ve danışmanlar öğrencilerle ilgilenirler. Aynı zamanda öğrenciler uygulama raporları ile ilgili uygulama birimindeki meslek elemanlarından da yardım alabilirler.

Blok Uygulama Koordinatörüme ve Danışmanıma nasıl ulaşabilirim?

Öğrenciler Blok Uygulama Koordinatör ve Danışmanları ile ilgili bilgilere Blok Uygulama Sistemi (BUS)’tan  ulaşabilirler.

Blok Uygulama notları nasıl veriliyor?

Öğrencilerin hazırladıkları raporlar il danışmanları tarafından değerlendirilerek Blok Uygulama notları verilir.

Blok Uygulama dersinde ara sınav (vize sınavı) yapılıyor mu?

Blok Uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı olarak değerlendirilir. Ayrıca bir ara sınav yapılmaz.

Blok Uygulama dersi için yarıyıl sonu (final) sınavı yapılıyor mu?

Blok Uygulama dersinden final sınavı yapılır. Öğrenciler final sınavında Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS)’e yüklenen 14 üniteden  sorumludurlar.

Blok Uygulama dersi için bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavı yapılıyor mu?

Blok Uygulama dersinden bütünleme ve mezuniyet üç ders sınavı yapılır.

Blok Uygulama dersi için başarı notu belirlenirken uygulamanın yüzde kaçı alınıyor?

Blok Uygulama derslerinden Uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %40 olarak alınır.

Blok Uygulama Dersinden muaf olabilir miyim?

Blok Uygulama Dersi için  muafiyet işlemi yapılmaz.

Blok Uygulama Dersinden başarısız oldum. Tekrar uygulama yapacak mıyım?

Blok Uygulama dersinden başarısız olan öğrenciler dersi yeniden alırlar ve uygulama süreci yeniden başlar. Yeniden yapılacak uygulamada  kurum değişikliği söz konusu olabilir.

Blok Uygulama danışmanımı değiştirebilir miyim?

İl danışmanında değişiklik yapılamaz.

Ben çalışıyorum. Blok Uygulama derslerine hafta sonu katılabilir miyim?

Blok Uygulama, kurumların çalışma günü ve saatleri içerisinde yapılır.

Blok Uygulama gün ve saatlerini kendim belirleyebilir miyim?

Blok Uygulama gün ve saatlerinizi uygulama birim yetkilisi ile beraber belirleyebilirsiniz.

Blok Uygulama notları ne zaman ilan edilir?

Blok Uygulama, notları içinde bulunulan yarıyıl sonunda ilan edilir.

Fakültenize kayıtlı öğrenciyim. Fakültenizden evrak talebinde bulunabilir miyim?

Fakültemize kayıtlı öğrencilerimiz evrak talebinde bulunabilirler. Talep edilen evraklar uygun görülmesi halinde tarafınıza ulaştırılır.

Fakültenizden hangi evrakları talep edebilirim?

Fakültemizden

 • Öğrenci Belgesi,
 • Yüksek Onur Belgesi,
 • Onur Belgesi,
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • Transkript,
 • Ders İçeriği,
 • Diploma ve
 • Mezuniyet Transkripti talep edebilirsiniz.

Evrak talebinde bulunmak için ne yapmam gerekir?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden Öğrenci Belgesi, Yüksek Onur Belgesi, Onur Belgesi ve Transkript alabilirsiniz.

Islak imzalı Öğrenci Belgesi, Yüksek Onur Belgesi, Onur Belgesi ve Transkript talepleriniz için Fakültemize yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. Web sitemizde yer alan DİLEKÇELER başlığından evrak talebiniz ile ilgili dilekçeyi doldurabilirsiniz.

Web sitesi üzerinden elektronik imzalı Ders İçeriği alabilirsiniz. Elektronik imzalı belgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Askerlik Durum Belgesi, Diploma ve Mezuniyet Transkripti talep eden öğrencilerin Fakültemize yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Web sitemizde yer alan DİLEKÇELER başlığından evrak talebiniz ile ilgili dilekçeyi doldurabilirsiniz.

Evrak talebim ile ilgili dilekçeyi size ulaştırdıktan sonra kaç gün içerisinde bana geri dönüş yapılır?

Evrak talebi ile ilgili dilekçelere günlük ivedi bir şekilde dönüş yapılmaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden hangi evrakları alabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Öğrenci Belgesi, Onur Belgesi, Yüksek Onur Belgesi ve Transkript talep edebilirsiniz.

Öğrenci Belgesi’ni Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden nereden alabilirim?

Öğrenci Belgesi’ni Öğrenci Bilgi Sistemi  (OBS)’de yer alan “Belge Talep” sekmesinden talep edebilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden en fazla kaç tane Öğrenci Belgesi alabilirim?

Günlük 1 adet öğrenci belgesi ve 1 adet transkript belgesi talep edebilirsiniz.

Dilekçeleri size nasıl ulaştırabilirim?

Dilekçenizi elden posta/kargo veya faks yoluyla Fakültemize ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Öğrenci İşleri faks: 0442 2361715

Ders muafiyeti için ne zamana kadar dilekçe gönderebilirim?

Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler kayıt aşamasında, daha sonra mezun olan öğrenciler ise ortak zorunlu dersler için muafiyet işlemi her yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar yapılacağı için bu süreye kadar ivedilikle dilekçelerini Fakültemize göndermek zorundadırlar.

Sınav sonucuna itiraz etmek için hangi tarihe kadar dilekçe verebilirim?

Sınav sonucuna itiraz etmek için sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde LMS’den talep oluşturmanız ya da Fakültemize dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Sınav sonuçlarıyla ilgili hangi tarihe kadar maddi hata dilekçesi verebilirim?

Sınav sonuçlarıyla ilgili maddi hata dilekçesi için sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde LMS’den talep oluşturmanız ya da Fakültemize dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Dilekçelerin size ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

Göndermiş olduğunuz dilekçeler Fakültemize ulaştığında tarafınıza SMS ile bilgi verilmektedir.

Fakültenize teslim etmem gereken evrakları size nasıl ulaştırabilirim?

Öğrencilerimiz kayıt evraklarını ve Fakültemiz tarafından kendilerinden talep edilen evrakları elden veya posta/kargo yolu ile Fakültemize ulaştırabilirler.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Evrakları Fakültenize hangi şekillerde gönderebilirim?

Evraklarınızı Fakültemize elden veya posta/kargo yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Muafiyet evraklarını faks yoluyla gönderebilir miyim?

Muafiyet evraklarını faks ile gönderemezsiniz. Belgenin aslının veya onaylı suretinin elden veya posta/kargo yoluyla tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Engelli durumunu belirten raporu faks yoluyla gönderebilir miyim?

Engelli durum belgesini faks ile gönderemezsiniz. Belgenin aslının veya onaylı suretinin tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Fakülteniz tarafından istenen evrakları size nasıl ulaştırabilirim?

Evraklarınızı Fakültemize elden veya posta/kargo yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Dekanlığınızın iletişim adresi nedir?

Açıköğretim Fakültesi Adresi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM

Dilekçeleri hangi numaralara fakslayabilirim?

Dekanlık faks: 0442 2361716

Öğrenci İşleri faks: 0442 2361715

Blok Uygulama Birimi faks: 0442 2361714

Size nasıl ulaşabilirim?

Fakültemize çağrı merkezimizi arayarak doğrudan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: 0850 255 0282 (Operatör için 4 ya da 7 yi tuşlayınız.)

Ayrıca tüm bilgiler için Web Sitesi: https://www.ataaof.edu.tr

Askerlik ile ilgili işlemlerimi nereden ve nasıl takip edebilirim?

Askerlik işlemlerinizi askerlik şubelerinden takip edebilirsiniz.

Askerlik işlemlerimle ilgili nereden bilgi alabilirim?

Fakültemize kayıtlı, askerlikle ilişkisi olan öğrencilerimizin öğrenim durum bilgileri her yıl üniversitemiz tarafından periyodik aralıklarla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktarılmaktadır. İşlemlerinizi askerlik şubelerinden takip edebilirsiniz.

Askerlik şubelerine vermek için Fakültenizden Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) alabilir miyim?

Fakültemiz öğrencilerinden, askerlik şubeleri tarafından talep edilen Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) öğrencilerin şahsen veya dilekçe yolu ile başvurmaları durumunda bağlı oldukları askerlik şubelerine veya öğrencilerin sisteminde kayıtlı olan adreslerine gönderilmektedir.

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) veriliyor mu?

İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimize Fakültemiz tarafından Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) verilmemektedir. Öğrenciler kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundan Askerlik Durum Belgelerini (EK-C2) temin edebilirler. Ancak, öğrencilerimiz kayıtlı olduğu diğer yükseköğretim kurumundan kaydını sildirdiğini belgelediği takdirde EK-C2 belgesini Fakültemizden temin edebilirler.

Fakültenize kayıtlı pasif öğrencinizim Askerlik Durum Belgelerini (EK-C2) alabilir miyim?

Fakültemize kayıtlı ve ödeme eksikliği olan veya ders kaydı yaptırmadığı tespit edilen pasif öğrencilerimize EK-C2 belgesi verilmemektedir.

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin askere gitmesi okumasına engel teşkil eder mi?

Fakültemizde eğitim-öğretim açıköğretim metoduyla yürütülmektedir. Öğrencilerimiz silahaltında oldukları dönemlerde de öğrenimlerine devam edebilirler.

Fakültenizden nasıl mezun olabilirim?

Öğrenciler kayıtlı oldukları program müfredatında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde mezun olmaya hak kazanırlar.

Mezuniyet not ortalaması nasıl belirlenir?

Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken ilk olarak alınan dersin harf notunun sayısal karşılığıyla o dersin kredisi çarpılır. Daha sonra tüm dersler için oluşan notlar genel krediye bölünür.

Mezuniyet için hangi tarih dikkate alınır?

Mezuniyet tarihi olarak başarılı olduğunuz son sınav tarihi dikkate alınır.

Fakültenizden alacağımız diplomalar nasıl düzenlenmektedir?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

Fakültenizden alacağımız diplomanın geçerliliği nedir? Örgün öğretimden alınan diplomalardan bir farkı var mıdır?

Fakültemizden alacağınız diploma ile örgün öğretimden alınan diplomaların bir farkı yoktur. Öğrencilerimiz örgün öğretimden mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahiptir.

Diplomada hangi bilgiler yer alır?

Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi,  program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

Öğrencilerinize diploma ile beraber başka belge veriliyor mu?

Öğrencilere diploma ile birlikte, diploma eki ve mezuniyet transkripti verilmektedir.

Diploma eki nedir ve içerisinde hangi bilgiler yer alır?

Diploma ekinde mezun olduğunuz programa ait İngilizce bilgiler yer almaktadır.

Diplomamı nasıl alabilirim?

Diplomanız sistemde kayıtlı adresinize kargo aracılığı ile teslim edilecektir.

Diplomayı almak için Fakültenize gelmek gerekir mi?

Diplomanız sistemde kayıtlı adresinize kargo aracılığı ile teslim edilecektir.

Diplomalar öğrencilere nasıl gönderiliyor?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır

Diploma elime geçene kadar Geçici Mezuniyet Belgesi alabilir miyim?

Fakültemizde Geçici Mezuniyet Belgesi verilmemektedir.

Fakültenizde neden Geçici Mezuniyet Belgesi verilmiyor?

Geçici Mezuniyet Belgesi  diploma hazırlanana kadar diplomanın yerine geçen belgedir. Fakültemizde diplomalar hemen basıldığı için Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.

Diplomamın veya Diploma ekimin kaybolması durumunda bu belgeler yeniden düzenlenebilir mi?

Diplomanız ve diploma ekiniz  ikinci nüsha olarak bir defaya mahsus yeniden düzenlenmektedir.

Diplomamı veya diploma ekimi kaybettim ne yapabilirim?

Diplomasını kaybeden öğrencilerin

 • Diplomanın kaybolduğuna dair ıslak imzalı dilekçe,
 • Diplomanın kaybolduğuna dair ulusal gazete ilanı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ile

Diploma ekini kaybeden öğrencilerin ise

 •  Diploma ekinin kaybolduğuna dair ıslak imzalı dilekçe ile

Fakültemize başvurmaları halinde evrakları yeniden düzenlenerek kendilerine gönderilmektedir.

Not: Diploma ikinci nüsha olarak bir defaya mahsus yeniden düzenlenmektedir.

Lisans öğrencisiyken önlisans diploması alabilir miyim?

Lisans programından kaydınızı sildirmek istediğinize dair dilekçe ile başvurduğunuz takdirde, kayıtlı olduğunuz programın ilk iki yıllık eğitimini tamamlayıp 1. ve 2. sınıftan tüm derslerden başarılı olursanız önlisans diploması almaya hak kazanırsınız.

Hangi durumlarda kaydım silinir?

Öğrencinin kendi talebi doğrultusunda veya “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” alması durumunda kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

Fakültenizden kaydımı sildirmek istiyorum ne yapabilirim?

Kayıt silme talebinizi içeren ıslak imzalı dilekçenizin ile  nüfus cüzdanınızın fotokopisini Fakültemize elden teslim ettiğiniz ya da posta/kargo yoluyla gönderdiğiniz takdirde kayıt silme işleminiz gerçekleştirilir.

Kaydımı sildirdiğim takdirde Fakültenize yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim?

Kayıt silme işlemi gerçekleştirilen öğrencilere materyal ücreti iade işlemi yapılmamaktadır.

Liseden mezun olmayan öğrenci olarak YKS ile Fakültenize yerleştirildim. Son sınavlarda liseden mezun olamadım. Kaydım silinir mi?

Mezun durumda bulunduğunuzu gösteren belgeyi ÖSYM tarafından belirlenen tarihe kadar Fakültemize ibraz etmediğiniz takdirde kayıt silme işlemi gerçekleştirilecektir

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredi, burs ve yurt imkânından yararlanabilir miyim?

Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine kredi, burs ve yurt imkânı sağlanamamaktadır. Konu ile ilgili olarak Kredi Yurtlar Kurumunun web sitesini takip edebilirsiniz.

Fakültenizin Türkiye genelinde hizmet veren büroları var mı?

Fakültemizin Ankara da öğrenci iletişim merkezi bulunmaktadır.

Ankara İletişim Merkezi Adres: Atatürk Ünivesitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA

Telefon: 0312 432 0382

Faks: 0312 432 0383

Yaz okulu var mı?

Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ile bahar yarıyılı final (varsa bütünleme) sınavlarından sonra yaz okulu açılabilir.

Size nasıl ulaşabilirim?

Fakültemize çağrı merkezimizi arayarak doğrudan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi: 0850 255 0282 - 0850 255 0 282 (Operatör için 4 ya da 7 yi tuşlayınız.)

Ayrıca tüm bilgiler için Web Sitesi: https://www.ataaof.edu.tr

Faks numaralarınızı öğrenebilir miyim?

Dekanlık faks: 0442 2361716

Öğrenci İşleri faks: 0442 2361715 - 0442 236 1354

Blok Uygulama Birimi faks: 0442 2361714

Kayıt yenileme işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.  

Ders kayıt işlemleri resimli anlatım için tıklayınız.

Birinci sınıf öğrencisiyim kayıt yenileme (ders kaydı) yapmalı mıyım?

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

İkinci Üniversite kayıtları devam ediyor mu?

İkinci Üniversite kayıtlarımız 16 Ekim 2020 tarihine kadar devam etmektedir.