Logo
Anasayfa > Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.) >

Blok Uygulama Nedir?

Blok Uygulama Sosyal Hizmet Lisans ve  Lisans Tamamlama Programlarına kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları uygulamalı derstir.

Sosyal Hizmet Programı Blok Uygulama dersi nasıl uygulanır?

Uygulama dersi bahar ve güz yarıyıllarının başında öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihinin alınmasıyla başlar. İl tercihleri alındıktan sonra Fakültemiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile iletişime geçilerek öğrencilerin İl Müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirilme işlemleri yapılır. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlar ve 14 hafta boyunca, haftada 6 saatlik uygulamalarına devam eder. Ders yarıyılı boyunca öğrenciler hazırladıkları uygulama raporlarını Blok Uygulama sistemine yükler. Danışmanlar tarafından öğrencilerin raporları incelenerek raporlarına not verilir. Öğrencilerin uygulama raporlarından aldıkları notlar ara sınav notu yerine geçer. Aynı zamanda öğrenciler bu derslerden final sınavına girerler. Ara sınav notunun %60’ı final notunun ise %40’ı alınarak öğrencilerin başarı notu belirlenir. Notların Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilmesi ile beraber uygulama süreci tamamlanmış olur.

Blok Uygulama dersinin süresi ne kadar?

Sosyal Hizmet Lisans Programına kayıtlı öğrenciler 7. ve 8. yarıyıllarda Blok Uygulama I-II derslerini Lisans Tamamlama Programına kayıtlı öğrencileri ise 8. Yarıyılda Blok Uygulama dersini almaktadırlar. Öğrenciler her yarıyıl için 14 hafta ve haftada 6 saat uygulamalarına devam ederler.

Blok Uygulama dersini bulunduğum ilde alabilir miyim?

Öğrencilerden Blok Uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihi alınır ve öğrenci tercih ettiği ile yerleştirilir. Bütün illerde uygulama alınabilmektedir.

Blok Uygulama dersini ilçede alabilir miyim?

Öğrencilerin bulundukları ilçede Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş varsa uygulamalarını ilçede alabilirler. Öğrenciler bunun için il Koordinatörlerinden bilgi almalıdırlar.

Uygulamada devam zorunluluğu var mı? Varsa ne kadar?

Uygulamada devam zorunludur. Devamsızlık üst sınırı her yarıyıl için %20’dir.

Uygulamamı hangi kurumlarda alabilirim?

Blok Uygulama dersi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kurum/kuruluşlarda alınmaktadır.

Blok Uygulama dersine başlamak için ne yapmalıyım?

Ders yarıyılı başlamadan önce öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihleri alır. İl tercihleri alınan öğrencilerin Fakültemiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı kurum/kuruluşlara yerleştirilme işlemleri yapılır. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlarlar. Öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’deki iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.

 • Uygulama yapacağımız kurumlar ne zaman belli olur?

Tercih ettiğim ili değiştirebilir miyim?

Uygulama il değişiklikleri eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra 2 hafta içerisinde dilekçe ile Fakülteye başvurularak yapılır. Bu süreyi geçiren öğrencilerin il değişikliği yapılmamaktadır.

Blok Uygulama dersine devam ederken hazırlamam gereken raporlar neler?

Uygulama sürecinde hazırlanması gereken raporlar Blok Uygulama kılavuzunda belirtilmektedir. Öğrenciler Blok Uygulama Kılavuzuna Blok Uygulama Sistemi (BUS)’dan ulaşmaktadırlar.

Hazırladığım raporları size nasıl ulaştırabilirim?

Öğrenciler hazırladıkları raporları Blok Uygulama Sistemi (BUS)’a yüklemektedirler. Bunun dışında öğrenciler Fakültemize herhangi bir basılı materyal göndermemektedirler.

Uygulama sürecinde kimden yardım alabilirim?

Blok uygulama yapılacak ildeki tüm uygulamaları takip etmek ve öğrencilere destek vermek üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Koordinatör ve Danışmanlar öğrencilerle ilgilenmektedirler. Aynı zamanda uygulama raporları ile ilgili uygulama birimindeki meslek elemanlarından da yardım alabilmektedirler.

Uygulama Koordinatörüme ve Danışmanıma nasıl ulaşabilirim?

Öğrenciler Uygulama Koordinatör ve Danışmanları ile ilgili bilgilere Blok Uygulama Sisteminden ulaşabilmektedirler.

Uygulama notları nasıl veriliyor?

Öğrencilerin hazırladıkları raporlar İl Danışmanları tarafından değerlendirilerek uygulama notları belirlenir.

Blok Uygulama dersinden ara sınav (vize sınavı) yapılıyor mu?

Blok Uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı olarak değerlendirilir. Ayrıca bir ara sınav yapılmaz.

Blok Uygulama dersi için final sınavı yapılıyor mu?

Blok Uygulama dersinden final sınavı yapılmaktadır. Öğrenciler final sınavında Öğrenim Yönetim Sistemine (LMS) yüklenen ünitelerden sorumludurlar.

Blok Uygulama dersi için bütünleme ve üç ders sınavı yapılıyor mu?

Blok Uygulama dersinden bütünleme ve üç ders sınavı yapılmaktadır.

Başarı notu belirlenirken uygulamanın yüzde kaçı alınıyor?

Blok Uygulama derslerinden Uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu/bütünleme sınav puanının katkısı %40 olarak alınır.

Uygulama notları ne zaman ilan edilir?

Uygulama notları Fakültemiz final sınavı sonuçları ile beraber ilan edilmektedir.

Bütünleme sınavı için sınav merkezi değişikliği yapabilir miyim?

Uygun görülen tarihlerde değişiklik yapmak için sınav il merkezi tercihi ekranı açılacaktır.

Ara sınav sorularına ve cevaplarına nereden ulaşabilirim?
Sınavda dikkat edilecek hususlar nelerdir?
 • Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi  ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.
 • Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.
 • Sınavda basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.
 • Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.
 • Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
 • Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.
 • Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
 • Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 • Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
Fakültenizde uygulanan başarı notu ortalaması nasıl hesaplanır?

Bir derse ait başarı notu ara sınavın %30'u, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır. Ancak yalnızca Blok Uygulama dersinde bu oranlar yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı, yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır.

Diplomalar öğrencilere nasıl gönderiliyor?
Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında sistemde kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.
Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler için ders muafiyeti yapılıyor mu?
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan önlisans ve lisans öğrencileri ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) muaf olabilirler. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerimize intibak işlemi yapılmaktadır. Muafiyet işlemlerimin yapılması için ne yapmalıyım? Muafiyet için gerekli olan evrakları size ulaştırırken nelere dikkat etmeliyim? Gönderdiğim evrakların size ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim? Muafiyet evraklarının işleme konulup konulmadığını nasıl öğrenebilirim? Muafiyet işlemleri tamamlanmadan önce muaf olacağım derslerin sınavlarına girdim ve harf notları ilan edildi. Bu durumda muafiyet işlemleri tamamlandıktan sonra AGNO değişir mi? Ortak zorunlu derslerden muaf olmak istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Ders muafiyetiyle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlar hangileridir ve bu programlara nasıl kayıt yaptırabilirim?

Fakültemiz bünyesinde önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları yürütülmektedir. Bu programlara;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),

İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin),

Dikey Geçiş Sınavı (DGS),

Yatay Geçiş,

Lisans Tamamlama ve

Yabancı Uyruklu Statüsünde (ATA-YÖS ve İkinci Üniversite yolu ile) kayıt yaptırabilirsiniz.

Fakülteniz bünyesinde hangi programlar yürütülmektedir?Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlardan birine yerleştirildim. Hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

Fakülteniz programlarından birine ÖSYS ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve evrakları Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlara ÖSYS ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir? Kayıtlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlara ek yerleştirme ile yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını ne zaman yaptırabilirler?

Ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır. ÖSYM’nin web sitesinden ek yerleştirme tarihleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. ÖSYM Web Sitesi: http://www.osym.gov.tr

Fakülteniz bünyesinde hangi programlar yürütülmektedir?

Fakülteniz programlarından birine ÖSYS ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve evrakları Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Fakültenize bünyesinde yürütülen programlara ek yerleştirme ile kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve Fakültenize nasıl ulaştırabilirim? Ek yerleştirme ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kayıt evraklarını Fakültenize elden mi teslim etmem gerekiyor?

Fakültemiz programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler kayıt evraklarını Fakültemize elden teslim edebilir ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirler.

Kayıt evraklarını hangi tarihe kadar Fakültenize gönderebilirim? Kayıt evraklarını Fakültenize nasıl ulaştırabilirim? Kayıt evraklarının Fakültenize ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim? Kayıtlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kayıtlar için belirlenen tarihler arasında kaydımı yaptıramazsam veya kayıt evraklarını gönderemezsem ne olur?
Fakültemiz akademik takviminde belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini yapmaz ve kayıt evraklarınızı Fakültemize ulaştırmazsanız kayıt işlemleriniz tamamlanmamış olur. Belirtilen tarihler arasında evraklarını Fakültemize göndermeyen öğrencilerin kayıt işlemleri geçersiz sayılacaktır. Kayıt evraklarını hangi tarihe kadar Fakültenize gönderebilirim? Kayıt evraklarının Fakültenize ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim? Kayıtlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kayıt işlemlerim tamamlandıktan sonra bilgilerime nasıl ulaşabilirim?

Sistem üzerinden kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri kayıt için gereken evrakların Fakültemize ulaştırılması ile tamamlanmış olur. Öğrenciler özlük bilgilerine ve dersleri ile ilgili bilgilere Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ulaşabilirler.

Kayıt ile ilgili bilgilerime nereden ulaşabilirim? Öğrenci Bilgi Sistemine nasıl ulaşabilirim? Derslere ait materyallere nasıl ulaşabilirim? Fakültenize kayıtlı öğrenci olduğumu gösteren bir kimlik kartı verilecek mi? Kimlik kartımı nasıl alabilirim? Kayıtlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kayıt yenileme işlemlerimi nasıl yapabilirim?

1.sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakültemiz tarafından atanacaktır. Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.

Kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihler arasında yapabilirim? Kaydımı yenilemek için ne kadar ücret yatırmam gerekir? Kayıt yenileme işlemlerini nereden ve nasıl yapabilirim? Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Kayıt yenileme ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kayıt yenileme işlemlerini zamanında yapamazsam ne olur?

Kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapamayan öğrenciler mazeretli ders kayıt döneminde kayıtlarını yapabilirler. Bu tarihlerde de kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmamış olur ve öğrenci pasif duruma düşer. Kayıt yenileme işlemlerinizi http://obs.atauni.edu.tr/ adresinden yapabilirsiniz.

Kayıt yenileme işlemlerini hangi tarihler arasında yapabilirim?

Kayıt yenileme tarihini kaçırdım ne yapabilirim?

Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Kayıt yenileme ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kayıt yenilemediğim yarıyılda öğrencilik haklarımı kullanmaya devam edebilir miyim?
Ders kayıt işleminizi yapmadığınız dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve pasif öğrenci durumuna düşersiniz. Tekrar aktif öğrenci olmak için ne yapmam gerekir? Kayıt yenileme ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Hangi durumlarda kaydım silinir?

Öğrencinin kendi talebi doğrultusunda veya “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” alması durumunda kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

Fakültenizden kaydımı sildirmek istiyorum ne yapabilirim? Kaydımı sildirdiğim takdirde Fakültenize yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim?

“Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası” almam durumunda kaydım silinir mi?

Kayıt silme ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

ÖSYS ile Fakülteniz bünyesinde bulunan bir programa yerleştirildim. Öğrenim gördüğüm liseden mezun olabilmem için girdiğim üç ders/bütünleme sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Bu durumda ne yapabilirim?

Liseden henüz mezun olmayan ancak Fakültemiz bünyesinde yer alan herhangi bir programa ÖSYS ile yerleşen öğrenciler kayıt işlemlerini geçici olarak yaptırabilirler. Kayıt yapıldıktan sonra lise mezuniyeti gerçekleşen öğrenciler mezuniyet durum belgelerini Fakültemize göndererek kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Mezuniyet durum belgesi göndermeyen öğrencilerin kayıtları silinir.

Üç ders/bütünleme sınavı sonuçlanana kadar kaydımı yaptırabilir miyim?

ÖSYS ile Fakülteniz bünyesinde bulunan bir programa yerleştirildim. Öğrenim gördüğüm liseden mezun olabilmem için girdiğim üç ders/bütünleme sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Bu durumda ne yapabilirim?

Kesin kayıt işlemlerimi hangi tarihler arasında yaptırabilirim?

Fakülteniz programlarından birine ÖSYS ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve evrakları Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Fakültenize bünyesinde yürütülen programlara ÖSYS ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve evrakları Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Üç ders/bütünleme sınavı sonuçlandı. Sınavdan geçer not alamadım. Kaydım silinir mi?

Üç ders/bütünleme sınavını geçerek liseden mezun olamadım. Kayıt silme işlemleri için ne yapmam gerekir?

Lise bitirme (üç ders/bütünleme) sınavı ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültenize öğrenci alınacak mı?

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans programlarından mezun olmuş veya mezuniyet aşamasında olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu ile Fakültemizin bazı lisans programlarını tercih edebilirler.

Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olarak Fakülteniz Sosyal Hizmet Lisans Programı’na yerleştirildim. Kaydımı hangi tarihler arasında yapabilirim?

Fakülteniz programları için belirlenen materyal ücretlerini nasıl öğrenebilirim?

Fakülteniz Sosyal Hizmet Lisans Programı’na Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Daha önce aldığım derslerden muaf tutulacak mıyım? Derslere ait materyallere nereden ve nasıl ulaşabilirim? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Yatay Geçiş ile Fakülteniz programlarına öğrenci alınıyor mu?

Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlara yatay geçiş yapılmaktadır. AGNO ve merkezî yerleştirme puanı ile öğrenci kabul edilmektedir.

Başka bir Fakültede öğrenim görmekte iken Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlara yatay geçiş ile nasıl başvurabilirim?

Fakülteniz programları için belirlenen materyal ücretlerini nasıl öğrenebilirim?

Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Ders kaydımı nasıl yapabilirim?

Daha önce aldığım derslerden muaf tutulacak mıyım? Fakültenize kayıtlı öğrenci iken örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilir miyim? Yatay geçiş ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Fakültemiz bünyesinden yürütülen programlara İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında öğrenci kabul edilmektedir. İkinci üniversite hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, Sosyal Hizmet Lisans Programı dışındaki tüm programlarımıza kayıt yaptırabilirler.

Hâlen bir yükseköğretim kurumunda öğrenciyim. İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan mezun oldum. İkinci üniversite(Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

Önlisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler Fakülteniz bünyesinde yürütülen lisans programlarına kayıt yaptırabilirler mi? Lisans programında okuyan veya mezun olan öğrenciler Fakülteniz bünyesinde yürütülen önlisans programlarına kayıt yaptırabilirler mi? Başka bir üniversitenin Açıköğretim Fakültesinde okurken ya da mezun olduktan sonra Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?

Fakülteniz programlarından birine ÖSYS ile yerleştirildim. Kayıt yaptırabilmek için gerekli evraklar nelerdir ve evrakları Fakültenize nasıl ulaştırabilirim?

Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlardan birine İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında başvurmak istiyorum. Hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

Kayıt işlemlerini nasıl yaptırabilirim?

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Fakültenize kayıt yaptırmak istiyorum. Kayıt tarihlerine nereden ve nasıl ulaşabilirim?

Fakültemiz kayıt takvimine web sitemizde yer alan Akademik Takvim başlığından ulaşabilirsiniz.

Akademik takvim ne zaman ilan edilir? ÖSYS ile Fakültenize yerleştirildim. Fakültenize ne zaman kayıt yaptırabilirim?

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) ile Fakültenize kayıt yaptırmak istiyorum. Ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerini ne zaman yaptırabilirim?

Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olarak Sosyal Hizmet Lisans Programı’na yerleştirildim. Kaydımı hangi tarihler arasında yapabilirim?

Yatay geçiş ile Fakülteniz bünyesinde yürütülen bir programa yerleştim. Kaydımı hangi tarihler arasında yapabilirim? Kayıt tarihlerini kaçırdım ne yapabilirim? Kayıt takvimi ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Fakültenize kayıtlı öğrencinizim. Kayıt yenileme işlemlerini ne zaman yaptırabilirim?

Öğrencilerimiz akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydını yaparak kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. 

1.sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin başarısız (FF) olan dersleri Fakültemiz tarafından atanacaktır. Diğer dersler öğrencilerimizin kendileri tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden seçilecektir. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücretini yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.

Hangi tarihler arasında materyal ücretini yatırmalıyım? Kayıt yenileme ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenize kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci Kimlik Kartı veriliyor mu?

Fakültemize kayıtlı olan öğrencilerimize öğrenci kimlik kartı verilmektedir.

Kimlik kartımı almak için herhangi bir işlem yaptırmama gerek var mı? Kimlik kartları öğrencilere ne zaman ve nasıl ulaştırılır?
Kimlik kartları her yıl yenileniyor mu?
Kimlik kartları öğrencilerin adreslerine kayıt olduktan sonra gönderilmektedir. Her yıl yenilenmemektedir.

İsim veya soyisim değişikliği olduğu durumlarda kimlik kartımın güncellenmesi için ne yapmam gerekir?

Kimlik kartının güncellenmesi ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Kimlik kartım kaybolursa ne yapmalıyım?

Kimlik kartını kaybeden öğrenciler gazete kayıp ilanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Fakültemize yazılı olarak başvurmalıdırlar.

Kimlik kartım kayboldu/zedelendi/kırıldı. Tarafıma tekrar kimlik kartı gönderilmesi için ne yapabilirim?

Kimlik kartı kaybıyla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenize kayıtlı öğrenciyim. Fakültenizden evrak talebinde bulunabilir miyim?

Fakültemize kayıtlı öğrencilerimiz evrak talebinde bulunabilirler. Talep edilen evraklar uygun görülmesi halinde tarafınıza ulaştırılır.

Fakültenizden hangi evrakları talep edebilirim? Evrak talebinde bulunmak için ne yapmam gerekir? Evrak talep dilekçemi size nasıl ulaştırabilirim? Evrak talebimle ile ilgili dilekçeyi size ulaştırdıktan sonra kaç gün içerisinde bana geri dönüş yapılır? Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden hangi evrakları alabilirim?

Öğrenci Belgesi’ni Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden nerden alabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden en fazla kaç tane Öğrenci Belgesi alabilirim?

Evrak talebiyle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenize hangi konularla ilgili dilekçe yazabilirim?
Fakültemizden talepte bulunacağınız tüm konularla ilgili dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz. Dilekçeleri size nasıl ulaştırabilirim? Ders muafiyeti için ne zamana kadar dilekçe gönderebilirim? Sınav sonucuna itiraz etmek için hangi tarihe kadar dilekçe verebilirim? Sınav sonuçlarıyla ilgili hangi tarihe kadar maddi hata dilekçesi verebilirim? Dilekçelerin size ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim? Konuyla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Fakültenize teslim etmem gereken evrakları size nasıl ulaştırabilirim?

Öğrencilerimiz kayıt evraklarını ve Fakültemiz tarafından kendilerinden talep edilen evrakları elden veya posta/kargo yolu ile Fakültemize ulaştırabilirler.

Evrakları Fakültenize hangi şekillerde gönderebilirim? Muafiyet evraklarını faks yoluyla gönderebilir miyim? Engelli durumunu belirten raporu faks yoluyla gönderebilir miyim? Fakültenizden evrak talep etmek için yazdığım dilekçeleri size nasıl ulaştırabilirim? Fakülteniz tarafından istenen evrakları size nasıl ulaştırabilirim? Dekanlığınızın iletişim adresi nedir? Dilekçeleri hangi numaralara fakslayabilirim? Size nasıl ulaşabilirim?
Evrak takibini nasıl yapabilirim?

Öğrenciler Fakültemize gönderdikleri evrakların tarafımıza ulaşıp ulaşmadığını evraklarını gönderdikleri kargo firmasından takip edebilirler. Evraklar Fakültemize ulaştığında öğrencilere SMS ile bilgi verilmektedir. Fakültemize gönderilen evraklar aynı gün içerisinde işleme konulmaktadır.

Gönderdiğim evrakların size ulaşıp ulaşmadığını nereden öğrenebilirim?

Öğrenci kimlik kartı için yeni bandrol ne zaman gönderilecek?

 • Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi (bu belge) ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesisini (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) yanınızda bulundurmanız zorunludur. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır. (Not: Er ve Erbaşlar, Nüfus Cüzdanlarının bulunmaması durumunda Askeri Kimlik Kartı ile sınava girebilir.)
 • Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında yanınızda poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır.
 • Sınavda RUN, EXE, STORE gibi depolama ve programlama özelliği olmayan hesap makinesi kullanabilirsiniz.
 • Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır.
 • Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır.
 • Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.
 • Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz.
 • Sınava giriş belgenizde belirtilen salon ve sıra numaranızda sınava girmediğiniz takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 • Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.
 • Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.
Fakültenize kayıt yaptırmak için yapmam gereken ödemeler nelerdir?
Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz materyal ücretini ödemelidirler. Fakülteniz bünyesinde yer alan programlara göre yatırılan materyal ücreti farklılık gösteriyor mu? Derslere ait materyallere erişebilmek için ayrıca bir ücret ödememiz gerekiyor mu?

Ödemelerle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Materyal ücretini hangi tarihler arasında yatırmam gerekiyor?

Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihleri arasında materyal ücretini Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası’na yatırabilirler.

Fakültenize kayıt yaptırabilmek için ödemelerimi ne zaman yapmalıyım? Kayıt yenileme işlemleri için ödemelerimi ne zaman yapmalıyım? Ödemelerimi zamanında yapmazsam ne olur? Ödemelerin yapılması için ek süre var mı? Ödeme takvimiyle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Ödemeleri nasıl yapabilirim?
Ödemelerinizi Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığını kullanarak ya da ATM’lerden T.C. Kimlik Numaranız veya öğrenci numaranızla yapabilirsiniz. Ödemeleri toplu olarak yapabilir miyim? Ödemlerimi taksitler hâlinde yapabilir miyim? Ödeme yapabilmemiz için belirlenen bir hesap numarası var mı varsa nasıl ulaşabilirim?

Bulunduğum yerleşim biriminde belirtilen bankaların şubeleri yok. Ödemelerimi nasıl yapabilirim?

Ödemeleri nasıl yapacağımla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Ders kayıtları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

1.sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders kayıt işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacaktır. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kaydını yaparak kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır. Ders alma takvimi içerisinde materyal ücreti yatırıp ders kaydı yapmayan/yapamayan öğrencilerimizin ders kayıtları 30 krediye kadar Fakültemiz tarafından atanacaktır. Atanan bu derslerden öğrencilerimiz isterse belirlenen ders seçme tarihlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

Ders kayıt işlemleri resimli anlatım için tıklayınız.

Fakültenize yeni kayıt olan öğrenciler ders kaydı yapıyor mu? Fakülteniz 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri ders kaydı yaptıracak mı? Ders kayıt takvimi ne zaman ilan edilir ve bu takvime nasıl ulaşabilirim? Ders kaydımı nereden ve nasıl yapabilirim? Hangi dersleri seçeceğimi nereden öğrenebilirim? Seçtiğim derslerin onaylanıp onaylanmadığını nereden kontrol edebilirim? Seçtiğim dersler sistemde görünmüyor? Bu konuda nereden yardım alabilirim?

Üst dönemden ya da alt dönemden ders alabilir miyim?

Ders kayıt işlemlerimi tamamladım. Derslere ait materyallere nereden ulaşabilirim? Dersler ne zaman başlıyor? Ek kontenjanla Fakültenize kayıt yaptıran öğrenciler derslerine ne zaman ve nereden ulaşabilirler? Ders kayıtları ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Derslere ait materyallere nasıl ulaşabilirim?

Kayıtlı olduğunuz programın Derslerine ait materyallere Öğrenim Yönetim Sistemi’nden (LMS) ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere kitap dağıtımı yapılıyor mu? Derslerle ilgili içerikler nasıl hazırlanıyor? Her ders için videolu anlatım hazırlanıyor mu? Derslere ait materyaller ne zaman yayınlanır? Derslere ait materyallere nereden ulaşabilirim? Derslerin üniteleri sisteme ne zaman yüklenir? Görme engelli öğrenciler Derslere ait materyallere nasıl ulaşabilirler? Konuyla ilgili bir uygulamanız var mı? Derslere ait materyaller ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenizde dersler nasıl yürütülmektedir?

Fakültemizde dersler Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden yürütülmektedir.

Yüz yüze ders uygulaması var mı? Uygulamalı ders var mı? Derslerle ilgili canlı sınıf uygulaması var mı? Dersler için videolu anlatım var mı? Dersleri nereden ve nasıl takip edebilirim? Dersleri takip etmek için belirli bir ders programı var mı? Derslerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Dersleri takip ettiğimiz LMS’yi (Öğrenim Yönetim Sistemi) nasıl kullanabilirim?

LMS’ye OBS’de kullandığınız kullanıcı adı ve şifreniz ile girebilirsiniz. (Kullanıcı adınız T.C. Kimlik Numaranız, şifreniz ise kimlik numaranızın ilk 8 hanesidir.)

LMS resimli anlatım için tıklayınız.

LMS’ ye nereden ulaşabilirim? LMS’ ye nasıl giriş yapabilirim? LMS’de dersleri nereden görüntüleyebilirim? LMS’ye dersler ne zaman yüklenir? LMS ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenizde sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Fakültemizde bir eğitim öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama dersleri hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış  ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalmış olan öğrencilere eğitim öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet 3 ders sınavı yapılır.  Sınavlar ülke genelinde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir.

Sınav takvimi ne zaman ilan edilir ve sınav takvimine nasıl ulaşabilirim? Sınavlarda hangi ünitelerden sorumlu olacağız? Başarı notu hesaplamasında sınavların puana katkısı % kaç olarak hesaplanır?

Fakültenizde AGNO yükseltme ve mazeret sınavı yapılıyor mu?

Sınavların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimizin sınavlara katılma şartları nelerdir?

Hangi ceza infaz kurumlarında sınav yapılmaktadır?

Tutuklu ya da hükümlü öğrencilerimiz ders materyallerine nasıl ulaşabilmektedir?

Fakültenizde sınav sonuçları ne zaman ve nasıl ilan edilir?
Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim? Sınav sonuçları nasıl değerlendirilmektedir? Sınav sonuçlarının ders geçmeye etkisi nedir?
Fakültenizde sınav merkezleri nasıl belirleniyor?

Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için öğrencilerimiz, Fakültemiz tarafından belirlenen il merkezleri arasından sınava girmek istedikleri ili seçerek sınav merkezini belirler. Ülkemizdeki tüm illerde sınav yapılmaktadır.

Hangi sınavlar için sınav merkezi tercihi yapılıyor? Hangi illerde sınava girebilirim?

Bir ders için sınavda verilen süre ne kadardır?

Sınavlar için il tercihleri ne zaman ve nasıl yapılıyor? İl tercihleri kapandıktan sonra herhangi bir sebeple il tercihimde değişiklik yapabilir miyim? İl tercihleri ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Sınavlara itiraz etmek için ne yapabilirim?

Sınav sonuçlarına sonuçların ilanından sonraki 3 iş günü içerisinde, sorulara ise soruların yayımlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya LMS üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.

Sınavların cevap anahtarları yayınlanıyor mu?
Öğrenciler hangi durumlarda sınavlara giremezler?

Öğrencilerimizden Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.

Sınav Giriş Belgesi’ni nereden alabilirim? Sınava girerken yanımızda bulundurulmaması gereken eşyalar nelerdir? Ek yerleştirme ile yerleştirildiğim için bazı sınavlara katılamadım. Bu durum bir sorun teşkil eder mi? Sınavlar ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Hangi durumlarda sınavım geçersiz sayılır?

Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan tüm sınav kurallarına uymamanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavı nasıl değerlendirilir? Kitapçık türünü yanlış işaretledim/işaretlemeyi unuttum sınavım geçersiz sayılır mı? Konuyla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenizde hangi programlar var?

Fakültemiz bünyesinde 7 lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 27 önlisans programı olmak üzere toplam 38 program yürütülmektedir.

Fakülteniz bünyesinde yürütülen önlisans programları nelerdir? Fakülteniz bünyesinde yürütülen lisans programları nelerdir?

Fakültenizde lisans tamamlama programı var mı?

Fakültenizde açılması düşünülen programlar nelerdir? Fakültenizde kapatılması düşünülen programlar nelerdir? Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlardan uygulamalı dersi olanlar hangileridir? Programlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Programlarla ilgili nasıl bilgi sahibi olabilirim?
Fakültemiz bünyesinde yürütülen programlarla ilgili web sitemizde yer alan Programlar bağlantısından bilgi edinebilirsiniz. Programlarla ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim? Programların istihdam alanları ve iş olanakları ile ilgili nasıl bilgi alabilirim? Materyal ücretleri programlara göre farklılık gösterir mi? Programlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlara nasıl kayıt yaptırabilirim?

Fakültemiz bünyesinde önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları yürütülmektedir. Bu programlara;

– Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

– İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)

– Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

– Yatay Geçiş

– Lisans Tamamlama

– Yabancı Uyruklu Statüsünde (ATA-YÖS ve İkinci Üniversite yolu ile) kayıt yaptırabilirsiniz.

Programların kontenjanlarına nasıl ulaşabilirim? Fakültenize hangi şekillerde kayıt yaptırabilirim?

Fakülteniz bünyesinde yürütülen bir programa YKS ile yerleştirildim. Nasıl kayıt yaptırabilirim?

Kayıt işlemlerimin tamamlanması için gerekli evraklar nelerdir ve size nasıl ulaştırabilirim? Fakültenizde bir programa kayıtlıyken başka bir programa kayıt yaptırabilir miyim? Kayıtlarla ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakülteniz bünyesinde yürütülen programlara hangi şekillerde öğrenci kabul edilmektedir?
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
 • İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 • Yatay Geçiş
 • Lisans Tamamlama
 • Yabancı Uyruklu Statüsünde (ATA-YÖS ve İkinci Üniversite yolu ile) kayıt yaptırabilirsiniz

Fakültenize hangi yerleşme şekillerinde öğrenci alınmaktadır?

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) ile Fakültenize kayıt yaptırmak istiyorum. Hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültenizde hangi programlara öğrenci kabul edilmektedir?

Yatay geçiş ile Fakültenizde hangi programlara öğrenci kabul edilmektedir? Sınavsız Dikey Geçiş ile Fakültenize öğrenci kabul edilecek mi? Sınavsız Dikey Geçiş ile Fakültenizde hangi programlara kayıt yaptırabilirim? Programlara kabul şekilleri ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Hangi durumlarda fakültenize yatırdığım materyal ücreti tarafıma iade edilir?
Hangi öğrencilerden materyal ücreti alınmaz? Engelli öğrenciler materyal ücreti öder mi? Gazi ve şehit/gazi yakınları materyal ücreti öder mi? Gazi ve şehit/gazi yakınlarının ücret iade işlemlerinin yapılması için istenen evraklar nelerdir ve size nasıl ulaştırabilirim? Engelli öğrencilerin ücret iade işlemlerinin yapılması için istenen evraklar nelerdir ve size nasıl ulaştırabilirim? Kesin kayıt işlemlerimi tamamladıktan sonra herhangi bir nedenle Fakültenizle ilişkimin kesilmesi durumunda yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim? Fakültenize ön kayıt yaptırdım ancak kesin kayıt yaptırmaktan vazgeçtim. Yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim?

Lise bitirme (üç ders/bütünleme) sınavlarında başarılı olamadım. Fakültenize geçici olarak kayıt olmak için yatırdığım materyal ücretini geri alabilir miyim?

Ödemelerle ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Ücret iadesiyle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler için ders muafiyeti yapılıyor mu?
Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan önlisans ve lisans öğrencileri ortak zorunlu derslerden (Türk Dili I-II, Yabancı Dil I-II ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II) muaf olabilirler. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerimize intibak işlemi yapılmaktadır. Muafiyet işlemlerimin yapılması için ne yapmalıyım? Muafiyet için gerekli olan evrakları size ulaştırırken nelere dikkat etmeliyim? Gönderdiğim evrakların size ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim? Muafiyet evraklarının işleme konulup konulmadığını nasıl öğrenebilirim? Muafiyet işlemleri tamamlanmadan önce muaf olacağım derslerin sınavlarına girdim ve harf notları ilan edildi. Bu durumda muafiyet işlemleri tamamlandıktan sonra AGNO değişir mi? Ortak zorunlu derslerden muaf olmak istemiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Ders muafiyetiyle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenizden nasıl mezun olabilirim?

Fakültemiz öğrencileri mezun olabilmek için kayıtlı oldukları programların müfredatında yer alan bütün derslerden başarılı olmalıdırlar.

Fakültenizden mezun olma şartları nelerdir? Mezuniyet not ortalaması nasıl belirlenir?

Lisans öğrencisiyken önlisans diploması alabilir miyim?

Mezuniyet için hangi tarih dikkate alınır? Mezuniyetle ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Fakültenizden alacağımız diplomalar nasıl düzenlenmektedir?

Diplomalarınız Fakültemiz tarafından düzenlenerek öğrencilerin adreslerine gönderilir. Yalnızca Erzurum da bulunan öğrencilerimiz diplomalarını Fakültemize gelerek doğrudan teslim alırlar.

Fakültenizden alacağımız diplomanın geçerliliği nedir? Örgün öğretimden alınan diplomalardan bir farkı var mıdır?

Diplomada hangi bilgiler yer alır? Diplomada yazan mezuniyet tarihi neye göre belirlenir?

Öğrencilerinize diploma ile beraber başka belge veriliyor mu?

Diploma eki nedir ve içerisinde hangi bilgiler yer alır? Diploma ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Diplomamı nasıl alabilirim?

Diplomanız sistemde kayıtlı adresinize kargo aracılığı ile teslim edilecektir. Yalnızca Erzurum da bulunan öğrencilerimiz diplomalarını Fakültemize gelerek doğrudan teslim alırlar.

Diplomayı almak için Fakültenize gelmek gerekir mi? Diplomalar öğrencilere nasıl gönderiliyor? Diplomamın düzenlenme aşaması ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim? Diploma elime geçene kadar Geçici Mezuniyet Belgesi alabilir miyim? Fakültenizde neden geçici mezuniyet belgesi verilmiyor? Diplomamın veya Diploma Eki’min kaybolması durumunda bu belgeler yeniden düzenlenebilir mi? Diplomamı veya Diploma Eki’mi kaybettim ne yapabilirim? Diploma ile ilgili bilgi almak için size nasıl ulaşabilirim?
Askerlik ile ilgili işlemlerimi nereden ve nasıl takip edebilirim?
Askerlik işlemlerinizi askerlik şubelerinden takip edebilirsiniz.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredi, burs ve yurt imkânından yararlanabilir miyim?
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine kredi, burs ve yurt imkânı sağlanamamaktadır. Konu ile ilgili olarak Kredi Yurtlar Kurumunun web sitesini takip edebilirsiniz.
Fakültenizin Türkiye genelinde hizmet veren büroları var mı?

Fakültemizin Ankara da öğrenci iletişim merkezi bulunmaktadır.

Ankara İletişim Merkezi Adres : Atatürk ünivesitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenci İletişim Merkezi Kültür Mahallesi İçel Sokak No:27 Kızılay/ANKARA

Telefon : 0312 432 0382 Faks : 0312 432 0383

Sosyal Hizmet Programı Blok Uygulama dersi nasıl uygulanmaktadır?

Blok Uygulama I ve II dersleri Sosyal Hizmet Lisans programı, Blok Uygulama dersi ise Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama Programına kayıtlı 4. sınıf öğrencilerinin almakla yükümlü oldukları uygulamalı derslerdir. Öğrenciler bu dersleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine bağlı kuruluşlarda alırlar. Uygulama süreci bahar ve güz yarıyıllarının başında öğrencilerden uygulama yapmak istedikleri ili belirleyebilmek için il tercihinin alınmasıyla başlar. İl tercihleri alındıktan sonra Fakültemiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ile iletişime geçilerek öğrencilerin İl Müdürlüklerine bağlı kuruluşlara yerleştirilme işlemleri yapılır. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra eğitim-öğretim dönemi başlangıcında Fakültemiz web sitesinde yer alan Blok Uygulama Sistemi (BUS) üzerinden uygulama birimleri duyurulur. Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihi ile beraber uygulamalarına başlar ve 14 hafta boyunca, haftada 6 saatlik uygulamalarına devam eder. Ders yarıyılı boyunca öğrenciler hazırladıkları uygulama raporlarını Blok Uygulama sistemine yükler. Danışmanlar tarafından öğrencilerin raporları incelenerek raporlarına not verilir. Öğrencilerin uygulama raporlarından alınan notlar ara sınav notu yerine geçer. Aynı zamanda öğrenciler bu derslerden final sınavına girerler. Ara sınav notunun %60’ı final notunun ise %40’ı alınarak öğrencilerin başarı notu belirlenir. Notların Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ilan edilmesi ile beraber uygulama süreci tamamlanmış olur. Bu derslere devam zorunludur. Öğrencilerimizin devamsızlık üst sınırı %20 dir.

OBS üzerinde yer alan iletişim bilgilerimi nasıl güncelleyebilirim?

Kişisel bilgiler sekmesi altında yer alan "Özlük Bilgileri" başlığından eski iletişim bilgilerinizi silip yeni bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

Askerlik işlemlerimle ilgili nereden bilgi alabilirim?

Fakültemize kayıtlı askerlikle ilişkisi olan öğrencilerimizin öğrenim durum bilgileri her yıl üniversitemiz tarafından periyodik aralıklarla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktarılmaktadır. İşlemlerinizi askerlik şubelerinden takip edebilirsiniz.

Askerlik şubelere vermek için Fakültenizden öğrenci Durum Belgesi ( EK C2) alabilir miyim?

İkinci üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin) kapsamında kayıt yaptıran öğrencilere öğrenci Durum Belgesi ( EK C2) veriliyor mu?

Fakültenize kayıtlı pasif öğrencinizim EK C2 belgesi alabilir miyim?

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrencilerin askere gitmesi okumasına engel teşkil eder mi?